Artikelindex

Factsheets

De RoSa-Factsheets worden niet langer geüpdatet. Klik door naar kwesties voor recente cijfers en ontwikkelingen. 

De RoSa Factsheets geven korte, feitelijke informatie rond een bepaald onderwerp.

Arbeid & Economie

Klik voor recente cijfers naar de kwesties arbeidsparticipatieloonverschillen, vrouwen aan de top en duurzame ontwikkeling

Feminisme & Vrouwenbeweging

voor meer thema's: klik door naar het geheugen

Geschiedenis

voor meer thema's: klik door naar het geheugen

Gezondheidszorg & Hulpverlening

Klik door naar kwestie geweld voor recente cijfers 

Holebi en Transgender

Onderwijs

voor meer info: www.genderindeklas.be en de kwestie onderwijs.

Politiek & Beleid

KLik voor recente cijfers en ontwikkelingen door naar de kwesties politieke participatie, gelijkekansenbeleidmigratie

Religie

Varia

Alle Factsheets

62 Gender in internationale statistieken (update 2009)- pdf
61 Partnergeweld in cijfers - pdf
60 Lost in transgender - pdf

59 Vlaamse politica's in cijfers. Update juni 2009 - pdf
58 Gender in internationale statistieken. Update 2008 - pdf

57 Genitale verminking van vrouwen- pdf

56 Vlaamse politica's in cijfers. Update 2008 - pdf. zie update nr.59 - pdf
55 Vrouwenrechten: basisteksten en juridisch kader - pdf
54 Gender in internationale statistieken - pdf : zie update 2009 -pdf
52 Feminisme in Zuid-Azië - pdf
51 Vrouwelijke wetenschappers & industriële research - pdf
50 Feminisme in Latijns-Amerika en de Carraïben - pdf
49 Vrouwen met alcoholverslaving - pdf
48 Vrouwenorganisaties in de Verenigde Naties - pdf
47 Vrouwen en hiv/aids - pdf
46 Feminisme in het Midden-Oosten - pdf
45 Vroedvrouwen: het oudste beroep ter wereld? - pdf
44 Eetgewoonten en eetstoornissen in historisch perspectief - pdf
43 Heulen met de vijand: mannen en de vrouwenbeweging - pdf
42 De deelname van vrouwen aan de Parijse Commune (1870-1871) - pdf
41 Oudere lesbische vrouwen - pdf
40 Vrouwen en pensioenen - pdf
39 Vlaamse politica's in cijfers. zie update 2008 - pdf
38 Vrouwen bij de politie - pdf
37 Fatale vrouwen - pdf
36 Allochtone holebi's - pdf
35 Vrouwen in de krijgsmacht - pdfFeminisme in Afrika - pdf
34 Feminisme in Afrika - pdf
33 Hoe vrouwelijk is armoede in België en Vlaanderen? - pdf
32 Het basis en secundair onderwijs in Vlaanderen onder de genderloep - pdf
31 Arbeidsparticipatie en loonverschillen - pdf
30 De structuur van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen - pdf
29 Actieve kloosterzusters in Vlaanderen - pdf
28 De eerste feministische golf - pdf
27 Feministische denkers: Simone de Beauvoir - pdf
26 De vrouwelijke kant van het internet - pdf
25 Vlaamse politica's in cijfers. zie update 2008 - pdf
24 Vluchthuizen vroeger en nu. - pdf
23 Feministische denkers: Mary Wollstonecraft - pdf
22 Tussen hemel en aarde. Begijnen in de Lage Landen - pdf
21 Na de wittebroodsweken van de wet. Juridische situatie van holebi's na de goedkeuring van het homohuwelijk en de antidiscriminatiewet - pdf
20 Vrouwen in de vakbond - pdf
19 Samenwonende holebi's: juridische leemtes en discriminaties. Update zie Na de wittebroodsweken van de wet. Juridische situatie van holebi's na de goedkeuring van het homohuwelijk en de antidiscriminatiewet - pdf
18 Huiselijk geweld: oorzaken en gevolgen - pdf
17 Genderterminologie - pdf
16 Partnergeweld in cijfers - pdf. Zie Partnergeweld in cijfers nr. 61 - pdf
15 Partner-gerelateerd thuisgeweld tegen volwassen vrouwen - pdf
14 Feminisme en Feministische stromingen - pdf
13 Vrouwelijke vluchtelingen in België - pdf
...
11 De paritaire democratie tussen droom en daad - pdf
10 Het basis en secundair onderwijs in Vlaanderen onder de genderloep (zie update) - pdf
9  Religieuzen in Vlaanderen, zie: Actieve kloosterzusters in Vlaanderen - pdf
8 Genderspecifieke aspecten van gezondheid en gezondheidszorg - pdf
7 Vrouwen in het leger, zie:Vrouwen in de krijgsmacht - pdf
6 Het heksbeeld in Vlaanderen - pdf
5 Mijlpalen in de Belgische politieke geschiedenis - pdf
4 Vlaamse politica's in cijfers. zie update 2008 - pdf
3 De tweede feministische golf in Vlaanderen - pdf
2 Vrouwen in het academisch onderwijs - pdf
1 Enkele mijlpalen in de geschiedenis van de vrouw in België - pdf