Lutgart Van Parijs was actief betrokken was bij de VIM-VOL-Federatie, als lid van de Raad van Bestuur en de stuurgroep Vorming. Het archief Lutgart Van Parijs bestaat uit een schenking van verslagen, publicaties en vormingsmappen. De documenten hebben betrekking op de periode 1985-1993.

 

De vzw VIM-VOL-Federatie bestaat sinds 1985. De eerste groepen werden opgericht in 1980.  VIM staat voor Vrouwen In de Middenleeftijd (40 tot 60 jaar), VOL voor Vrouwen op Oudere Leeftijd (vanaf 60 jaar). Doelstelling van de groepen is vormingswerk, specifiek gericht op vrouwen in deze leeftijdsgroepen. Door hun deelname aan het maatschappelijk gebeuren te stimuleren, wil VIM-VOL bijdragen aan de emancipatie van deze vrouwen.

Archief Lutgart Van Parijs

Het archief bestaat uit twee archiefdozen. 

Beschrijving van het archiefbestand

Het archiefbestand omvat twee luiken:

Luik 1: VIM-VOL-FEDERATIE

Doos 1

Algemene vergadering

1. Publicatie in Belgisch Staatsblad 17/1/1985
2. Publicatie in Belgisch Staatsblad 19/5/1988
3. Publicatie in Belgisch Staatsblad 10/5/1990
4. Publicatie in Belgisch Staatsblad 28/12/1990
5. Publicatie in Belgisch Staatsblad 12/9/1991
6. Publicatie in Belgisch Staatsblad 17/9/1992
7. Huishoudelijk reglement (s.d.) + annex (1992)
8. Verslagen Algemene Vergadering (1986-1993) + uitnodigingen + begrotingen + briefwisseling + ledenlijsten + jaarverslagen

Raad van Bestuur

9. Verslagen Raad van Bestuur (1987-1993) + jaarverslagen + ledenlijsten
10. Jaarverslagen 1988, 1990, 1991, 1992

Stuurgroep Vorming

11. ledenlijst Stuurgroep Vorming
12. verslagen + uitnodigingen vergaderingen (1991-1993)
13. verslagen studiedagen, nota’s studiedagen
14. artikels i.v.m. spiritualiteit

Subsidie-aanvragen

15. Miet Smet
16. Vlaamse Gemeenschap

Briefwisseling

17. samenwerkingsovereenkomst met Federatie Vrouwen tegen mishandeling, nota’s i.v.m. subsidieaanvragen
18. briefwisseling met andere VIM-VOL-bestuursleden

Doos 2

Varia

19. VIM-VOL-Vorming: Groepsdynamiek auteur: Lut Van Parijs
20. Tekst toespraak 10 jaar VIM-werking/5 jaar VIM-Federatie 1990
21. Tekst opening symposium 17 juni 1993
22. Libelle – dossier: Vrouwen en de menopauze
23. VIM-folder
24. VOL-folder

Luik 2: VORMING

Doos 2 (vervolg)

KAV-VORMING

25. Uitnodiging Belangstellingswerking 18/9/1990 + folder ‘Er zit beweging in KAV’
26. Over vrouwen valt veel te leren – werkjaar 1990-1991, 73p.
27. Vrouwen lezen over vrouwen: het boek “Lotgenotes” – werkjaar 1990-1991, 15p. 28. nota’s bij vorming: Vrouwen lezen over vrouwen: het boek “Lotgenotes”
29. Als vrouwen over geloof spreken – werkjaar 1989-1990, 25p.
30. Vrouwen en geweld – werkjaar 1989-1990, 34p.
31. Vrouwen waarom leven wij? Over waarden en kultuur, praatreeks.
32. Vrouwen lezen over vrouwen – werkjaar 1989-1990, 43p.
34. Vriendschap vinden en ondervinden – werkjaar 1985-1986, 17p.
35. De 40 voorbij… – werkjaar 1987-1988, 53p. + nota’s + didactisch materiaal: een ‘babbel-kwartet’ + 4 brochures van International Health Foundation (De menopauze: overgang naar een nieuw evenwicht; “De lijn” in de middenleeftijd: een zaak van gewicht; Een typisch vrouwelijk probleem: verzakkingen van organen; Over het wegnemen van de baarmoeder: hysterectomie) + brochure van Schering : Menopauze beter begrijpen, beter beleven

VORMING - diversen

36. Vrouwen 50+ volop in beweging, in Nederland, in Europa – programma + tekst  lezingen; uitg.: Nederlands Instituut voor Gerontologie
37. De perfecte relatie, lezing over spirituele wetten en krachten in de omgang met jezelf, anderen, situaties…
38. Liever positiever. De kracht van positief denken
39. nota’s (onbekend)

Voorlopig werden deze documenten nog niet opgenomen in de bibliotheekcatalogus.

Opgenomen in de RoSa-collectie

Publicaties

  • De Menopauze, overgang naar een nieuw evenwicht. International Health Foundation. 1978. 16p.  Exemplaarnummer: Cf/0015-3
  • VIM-VOL kontaktkrant jaargang 1 nr.0, lente 1992 - hangmap
  • Congresmap: Tien jaar VIM-groepen Antwerpen – vijf jaar VIM-federatie. Exemplaarnummer: P9/0246
  • Congresmap: Boeiend ouder worden
  • Werkmap voor begeleidsters van beginnende V.I.M.-groepen (1987)
  • Verslagen VOK 1992-1993

VIMGROEPEN-organisatiemap

  • Folder: Symposium ‘Boeiend ouder worden’
  • Folder: VIM Vrouwen in de middenleeftijd
  • Folder: VOL Vrouwen oudere leeftijd
  • Folder: V.O.L. Vrouwen op ouder wordende leeftijd