Elisabeth Gerarda van Loon, geboren te Voorburg (Nederland) op 5 november 1931, heeft de Belgische nationaliteit door naturalisatie en is gehuwd met George Severne.
Ze begint haar loopbaan als zelfstandige, na studies in Nederland en aan het Institut de Psychologie van de Sorbonne te Parijs.
Van 1970 tot 1974 is ze medeoprichtster en co-verantwoordelijke voor de afdeling gezinsplanning en relationele problematiek van Infor-Femmes. 

 

Deze organisatie informeert over allerlei onderwerpen  die vrouwen aangaan, zowel op juridisch, sociaal, medisch en seksueel gebied als o.a. over permanente en professionele vorming of vrijetijdsbesteding. De bedoeling is zo veel mogelijk informatie te vergaren en door te geven aan een maximum aantal vrouwen o.a. door de publicatie van ‘vulgariserende’    brochures en artikelen. Zo schrijft Liesbeth Severne in 1972 de eerste voor eenieder toegankelijke folder over moderne anticonceptie, later gevolgd door brochures over andere onderwerpen. 

In 1974 wordt Liesbeth Severne directrice van het nationale informatiebureau voor België van de International Health Foundation, en blijft dit tot in 1989. De IHF Informatiecentra, die ook bestonden in Frankrijk, Italië en Duitsland,   worden in 1990 gesloten wegens budgettaire redenen

Behalve de hierboven genoemde activiteiten is Liesbeth Severne gedurende vele jaren actief in verscheidene initiatieven ten bate van vrouwen zoals b.v. de Nationale Vrouwenraad. Ook is ze aanwezig bij de oprichting van het V.H.V. (Vrouw en Hulpverlening) en is ze lid van de Raad van Beheer van Omschakelen (vormingscentrum) en van het C.I.F. (Contacts Informations Femmes). Ze is eveneens betrokken bij zelfhulpgroepen zoals VIM (Vrouwen in de Middenleeftijd), PND (Postnatale Depressie), Leven als Voorheen (na borstkanker), enz. en lid van het Wetenschappelijk Comitee van de Belgische Liga voor de Menopauze.

Haar publicaties zijn bedoeld voor een ruim publiek en omvatten behalve folders, ook meer wetenschappelijke artikelen over de onderwerpen waarin ze gespecialiseerd is: vooral ‘hormonale’ en psychische veranderingen in verschillende levensfazen zoals fertiliteitproblemen, postnatale depressie, ouder worden en seksualiteit na de middenjaren. Meestal zijn ze ‘vrouwgericht’, maar bij de publicaties over ouder worden, zijn ook de mannen en hun problemen niet vergeten.

Ter informatie: in het documentatiecentrum RoSa zijn verschillende van deze publicaties beschikbaar.

Archief Liesbeth Severne

De publicaties die Liesbeth Severne door de jaren aan het RoSa documentatiecentrum geschonken heeft zijn onder te brengen in twee grote delen: boeken en folders/krantenknipsels.
De boeken zijn in de normale collectie ondergebracht met de vermelding ‘gift van Liesbeth Severne’.
De folders en krantenknipsels zijn nu apart gearchiveerd omdat ze een tijdsbeeld ophangen van de jaren zeventig gezien vanuit een specifiek standpunt, met als belangrijke leidraad de steeds grotere belangstelling voor de psychische en ‘hormonale’ veranderingen gedurende verschillende levensfazen.

Beschrijving van het Archiefbestand

Alle documenten zijn eerst geklasseerd volgens alfabetisch gerangschikte 'grote' trefwoorden uit de Vrouwenthesaurus en dan onderverdeeld volgens bijkomende trefwoorden.

Inhoudsopgave archief - pdf

Opmerking bij de inhoudsopgave

De codes LS/**** verwijzen naar het exemplaarnummer van de electronische fiche in de inventaris en kunnen gebruikt worden bij het zoeken in de databank in de RoSa bibliotheek.