Het Refleks Weerbaarheidscentrum is een actiegroep die opgericht werd in 1983 met als doel vrouwen te leren zich te verdedigen tegen fysiek en seksueel geweld. Refleks organiseerde trainingen in fysieke en mentale verzetstechnieken. In de eerste jaren lag de nadruk vooral op verzet tegen de aanrander, later werden de cursussen genuanceerder en leerde men ook preventiegedrag. Terwijl het centrum in eerste instantie opgericht werd voor vrouwen, werden in de jaren negentig ook andere doelgroepen aangesproken zoals jongeren en senioren.

 

In 2002 hield het centrum op te bestaan wegens gebrek aan subsidies.

Het archiefmateriaal van Refleks werd aan RoSa gegeven door Suzanne Cautaert, jarenlang actief in de Vrouwenbeweging en oprichtster/coördinatrice van de organisatie.

Beschrijving van het Archiefbestand

Het volledige archief omvat 238 dozen en is in het bibliotheeksysteem ingebracht met 360 exemplaarnummers (SC****) en de stukken zijn toegankelijk mits toestemming van de archiefvormer.

Overzicht van de structuur

In de eerste 6 dozen zitten logboeken en agenda’s van 1994 tot en met 2002. Daarna volgen stukken over de organisatie en de werking ervan met o.a. verslagen van vergaderingen, correspondentie en jaarverslagen ondergebracht in 37 dozen. De financiële kant van de werking is verzameld in 61 dozen en omvat offertes, klantencontracten, boekhouding en bankuittreksels. De volgende 16 dozen betreffen het personeelsbeleid van de actiegroep met het arbeidsreglement, de loonadministratie, de aanwerving en de interne vorming. Dit wordt gevolgd door 4 dozen persmededelingen, publicaties, folders en affiches.

Vanaf doos 125 zijn er gegevens over projecten en cursussen, namelijk voorbereidingen, bevestigingsformulieren, inschrijvingslijsten, evaluatieformulieren en achtergrondinformatie voor de cursusonderwerpen plus het boek Weerbare kinderen uitgegeven door Refleks in 1992. Dit onderdeel omvat 70 dozen.

Vanaf doos 195 is er documentatie over de samenwerking met andere organisaties zoals SWV, VOGOV en Koning Boudewijnstichting (15 dozen).

Het laatste deel van het archief werd voorbehouden voor een aparte afdeling van Refleks, namelijk Refleks junior. De eerste 3 dozen bevatten vooral stukken over de oprichting, het arbeidsreglement, het beleid en het personeelsbeleid. Daarna volgt de financiële kant van de werking met gegevens over de boekhouding, financiële documenten en kasboeken (13 dozen).
De werking van Refleks junior, activiteiten en projecten, is opgeslagen in 12 dozen.

De allerlaatste doos bevat stukken betreffende het einde van Refleks.

Inhoudsopgave archief - pdf

Opmerking bij de inhoudopgave

De codes SC/**** verwijzen naar het exemplaarnummer van de electronische fiche in de inventaris en kunnen gebruikt worden bij het zoeken in de databank in de RoSa bibliotheek.