Archief

lokalepolitieAIn 2015 ontving RoSa een archief van Ingrid Stals/Lokale Politie Antwerpen met betrekking tot haar werkzaamheden bij de Lokale Politie van Antwerpen, waar zij zich jarenlang heeft ontfermd over het thema ‘huiselijk geweld’. Zij was o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een draaiboek rond slachtofferzorg en zette in 2002 (en de daaropvolgende jaren) het thema extra in de kijker via de actie ‘Stairs’.

Het archief van Gerd Van Limbergen bevat stukken betreffende vrouwen en het Reizend Volkstheater, later Zuidpool theater.

Anno 2015 droeg radiopresentatrice Joanna Van der Heyden een archief over, met daarin 8 geluidsopnames van het radioprogramma 'La Donna è mobile', uitgezonden in 2013. Het programma werd gewijd aan 28 belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis, zoals Belle van Zuylen, Marie Curie, Marie Popelin, Virginia Woolf, de gezusters Brönte, ... .

De titel 'La Donna è mobile' betekent letterlijk: de vrouw is wispelturig. Men koos deze titel - gebaseerd op de gelijknamige aria uit de opera 'Rigoletto' van Giuseppe Verdi - omdat hierin op een neerbuigende manier wordt gesproken over de vrouw. De titel is dus ironisch bedoeld. Het is namelijk maar pas laat in de moderne geschiedsschrijving dat men ook aandacht begon te hebben voor de rol die vrouwen hebben gespeeld.

In elke aflevering komen zeven vrouwen aan bod die een bepaalde passie deelden: politiek, filosofie, kunst en wetenschappen. Zij ontrokken zich aan het klassieke rolpatroon, uitten kritiek aan het adres van de patriarchale maatschappij en vervulden een pioniersfunctie.

Beknopte beschrijving archief joanna van der heyden.pdf

De documenten die Diane De Keyzer ons bezorgde bestaan uit essays, correspondentie, getuigenissen, grijze literatuur, krantenknipsels, illustraties, notitieboekjes, cdroms en boeken.