internationalmensday2015grootDe Internationale mannendag heeft tot doel thema's rond man-zijn onder de aandacht te brengen. De missie van IMD steunt op zes peilers:

 • Promoten van positieve rolmodellen, niet enkel steracteurs en sportmannen maar eenvoudige werkende mannen die goed en eerlijk trachten te leven;
 • Erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, gemeenschap, familie, kinderzorg, huwelijk en het milieu;
 • Aandacht voor gezondheid en welzijn: sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel;
 • Onder de aandacht brengen van discriminatie van mannen: in sociale kringen, sociaal gedrag en verwachtingen, en op juridisch vlak;
 • Verbeteren van genderrelaties en bevorderen van gendergelijkwaardigheid;
 • Een veiliger en beter wereld creëren waar alle mensen in veiligheid kunnen leven en groeien om hun volledig potentieel te bereiken.

Elk jaar wordt er in het kader van de Internationale Mannendag rond een thema gewerkt. Dit jaar wordt er aandacht gevraagd voor de reproductierechten van mannen met focus op familieplanning, seksuele gezondheid en veilige seksuele praktijken.

Hij-kant

Voor een dag wordt de vrouwenorganisatie Zij-kant omgedoopt tot Hij-kant.

zijkantinternationalemannendagHet MANifest van Zij-kant: 

Mannen…

 • werken te hard (ze zitten 6 uur per week langer op hun job dan vrouwen).
 • zien hun kinderen weinig (vaderschapsverlof is beperkt tot 10 dagen, 7 op de 10 vaders nemen geen ouderschapsverlof op).
 • lopen risico’s op straat (ze zijn dubbel zo vaak slachtoffer van fysiek geweld buitenshuis).
 • mogen nog te weinig zorgen (in de Vlaamse gezinszorg zijn ze met 3%, in de verpleegkunde met 14%).
 • staan meer onder druk om te presteren (wat zich vertaalt in hogere zelfmoordcijfers, meer drank- en druggebruik en daden van geweld).
 • sterven vroeger (vrouwen leven gemiddeld vijf jaar langer).
 • staan altijd in de file (driekwart van de bedrijfswagens gaat naar een man).
 • zijn slachtoffer van partnergeweld (1 op de 10 mannen gedurende het afgelopen jaar).
 • besturen het land (it’s a dirty job, but someone’s gotta do it).

En jij? Wat vind jij vandaag de dag nog de grootste mannendiscriminatie? Vul het MANifest aan op de Facebook-pagina van Zij-kant.

 Lees meer

 In het nieuws

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

genderequalityandmen voicemale studyingmen thesecondsexism

 

 

Aanvullende gegevens