Op 15 september 1995 werd de Verklaring en Actieplatform van Peking goedgekeurd door afgevaardigden van 189 regeringen. Dit is het meest vooruitstrevende document ooit inzake het waarborgen van de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen en het wegwerken van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen.

Empowering women, Empowering Humanity: Picture it!

thebeijingplatformNaar aanloop van de 59e editie van de Status van de Vrouw startte organisator UN Women vorig jaar met de campagne "Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!" om burgers te informeren over vrouwenrechten en te sensibiliseren voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Aan de landen die de Verklaring in 1995 hadden ondertekend werd gevraagd om terug te blikken op de vooruitgang die ze de afgelopen twintig jaar geboekt hadden en actie te blijven voeren om gendergelijkheid te bewerkstelligen.   

In maart 2015 werden de resultaten van alle deelnemende landen voorgesteld tijdens de Wereldconferentie in New York. Het Belgische eindrapport werd samengesteld door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een samenvatting van dit rapport kan je terugvinden onder de hete hangijzers op de RoSa website (deel I en deel II). 

Vooruitgang wordt geboekt, maar gelijkheid tussen vrouwen en mannen is nog lang niet in zicht. Volgende conclusies werden gemaakt:

planet 50-50 1

Sinds 1990 is het sterftecijfer voor vrouwen tijdens zwangerschappen wereldwijd met 45% gedaald, het vooropgestelde doel was 75%. Elke dag sterven er nog 800 vrouwen aan de complicaties van een zwangerschap of bevalling. 99% van deze sterftegevallen doet zich voor in de ontwikkelingslanden. 

 

 

  

 

 

planet 50-50 2

Van 1990 tot 2010 hadden meer dan 2 biljoen mensen toegang tot zuiver drinkwater. Tot op vandaag zijn het wel nog steeds vrouwen die minstens één keer per dag water gaan halen. Dagelijks spenderen vrouwen in 25 sub-saharische landen in totaal 16 miljoen uur aan het halen van water. Mannen doen er 'slechts' 6 miljoen uur over en kinderen 4 miljoen uur. 

  

 

planet 50-50 3

Het aantal vrouwen in het parlement is de afgelopen 20 jaar verdubbelt. In Europa heeft België zelfs het meest vrouwvriendelijke parlement met 44.4% vrouwelijke vertegenwoordigers. Wereldwijd gezien is er nood aan meer vrouwelijkheid in de politiek: slechts 22% van de parlementsleden is een vrouw. Een quotasysteem op de verkiezingslijsten lijkt de meest doeltreffende methode om de deelname van mannen en vrouwen aan de politiek in evenwicht te brengen.

  

 

planet 50-50 4

Het percentage werkende vrouwen is gestegen van 40% in 1990 naar 50% in 2015, maar vrouwen verdienen nog steeds 10-30% minder dan mannen in hetzelfde beroep. Met deze cijfers in het achterhoofd zou het 80 jaar duren vooraleer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt gerealiseerd wordt en meer dan 75 jaar om de loonkloof te dichten. 

 

 

  

planet 50-50 5

Ook het aantal vrouwelijke CEOs steeg van 1 in 1998 naar 25 in 2014. Toch is er nog een lange weg af te leggen. Slechts 5 op de 100 CEOs is vandaag een vrouw. Bovendien worden vrouwen aan de top nog steeds onderbetaald in vergelijking met hun mannelijke collega's.

 

 

 

planet 50-50 6

Er zijn meer vrouwen op de arbeidsmarkt omdat er meer meisjes naar school gaan. De genderkloof in het basisonderwijs is intussen gedicht. Het secundair onderwijs wordt nog wel geconfronteerd met een genderkloof. Wereldwijd kunnen 65 miljoen meisjes niet genieten van onderwijs omdat ze moeten helpen in het huishouden, trouwen, vroegtijdig zwanger worden of slachtoffer worden van geweld op school. Investeren in onderwijs voor meisjes is dan ook één van de beste investeringen die men kan doen om armoede een halt toe te roepen.

 

planet 50-50 7

De geletterdheid van volwassenen is gestegen van 76% in 1990 naar 84% in 2012, maar het zijn vooral jonge meisjes en vrouwen die een grotere kans hebben om nooit te leren lezen of schrijven: 60% van alle ongeletterde volwassenen is een vrouw. In de minst ontwikkelde landen is zelfs meer dan 50% van de vrouwen ongeletterd. Omdat er vrouwen zijn die niet beschikken over schrijf- en leesvaardigheden kunnen ze niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij.  

 

planet 50-50 8

Tijdens vredesgesprekken zijn het vooral mannen die het hoogste woord voeren, slechts 9% van de aanwezigen aan de onderhandelingstafel is een vrouw. Nochtans zijn vrouwen essentieel om de vrede mee te bewaren of op te bouwen. Mannelijke onderhandelaars zouden meer discussiëren over territoriale aspecten, staatsgebonden materie en de verdeling van macht, terwijl vrouwen zich meer zouden bekommeren over het onderwijs, justitie, gelijkheid en gezondheid. 

 

 

planet 50-50 9

Vrouwen en meisjes zijn de eerste slachtoffers van bestaande vormen van geweld. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties keurde in 1993 een Verklaring inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen goed. Geweld tegen vrouwen wordt in de Verklaring omschreven als elke daad van gender based violence die resulteert in fysiek, psychisch of seksueel letsel of lijden, ongeacht of die in het openbaar of in de privé-sfeer plaatsvindt. Meer dan 20 jaar na de goedkeuring van de Verklaring heeft één op drie vrouwen in 2015 te maken met lichamelijk of seksueel geweld, dikwijls door de eigen partner. Strengere wetgeving inzake geweld tegen vrouwen is nodig voor het verzekeren van een maximale bescherming van slachtoffers en vrouwen.

planet 50-50 10Ten slotte maken te weinig vrouwen het nieuws. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de printmedia, radio en televisie. Daarbovenop bevestigt en versterkt 46% van de berichtgeving genderstereotypen. Vrouwonvriendelijke uitspraken of beelden, eenzijdige foto's en seksistisch taalgebruik in de media werken stereotypering in de hand. 

 

 

 

 Tegen 2030 in een 50/50 wereld leven 

"Ooit zullen vrouwen gelijk zijn aan mannen. Waar wachten we dan nog op? Voor 2030 moeten we in een 50/50 wereld leven." - Phumzile Mlambo-Ngcuka, directeur van UN Women.

Dit is geen gemakkelijke opdracht. Bovendien verstrijkt eind 2015 de deadline voor de Milleniumdoelstellingen. Veel ontwikkelingslanden zullen de doelstellingen op het gebied van het bevorderen van gelijke kansen voor vrouwen en mannen en de empowerment van vrouwen niet halen. In september beslissen de lidstaten van de Verenigde Naties over de verdere toekomst van de Milleniumdoelstellingen, rekening houdend met de conclusies van de 59e sessie van de Status van de Vrouw. 

 Komende activiteiten in het kader van de twintigste verjaardag van de Verklaring en Actieplatform van Peking in België:

  • Prijsuitreiking en tentoonstelling van de cartoon- en stripwedstrijd Gelijkheid van vrouwen en mannen: Picture it!

picture itUN Women organiseert samen met de Europese Commissie, België en UNRIC een cartoon- en stripwedstrijd over de gelijkheid van vrouwen en mannen. De winnaars worden bekendgemaakt in juli. 

 

 

Aanvullende gegevens