Het nieuwe schooljaar is ondertussen weer een week bezig. Tijd om aandacht te hebben voor genderverschillen in het onderwijs. Dit keer wordt de focus gericht op het gebrek aan meisjes in technische richtingen.

Recent debat : gescheiden onderwijs

technogirls_agoriaDe kat werd de bel aangebonden door een brief van een dertienjarig meisje aan de nieuwe minister van onderwijs waarin ze schrijft dat ze niet naar het TSO (Technisch Secundair Onderwijs) durft. Ze ziet het niet zitten om alleen maar tussen jongens te belanden. Prompt werd het debat op gang getrokken door de Technologiefederatie Agoria. Die werkgeversorganisatie wijst al langer op het tekort aan meisjes in technische richtingen. Volgens CEO Marc Lambotte in een open brief aan de krant De Morgen, is dat niet omdat jongens technisch beter onderlegd zouden zijn dan meisjes. Volgens hem is het sleutelwoord waarom niet meer meisjes zich inschrijven in technische studierichtingen “veiligheid”. Jonge meisjes zijn bang om deel uit te maken van een schoolgemeenschap die ze percipiëren als een omgeving waar ze omringd zijn door puberende, lawaaierige jongens die zich soms zelfs te buiten gaan aan allerlei vormen van geweld. Op het moment dat de in techniek geïnteresseerde meisjes behoefte hebben aan een veilige haven, is een omgeving waar hun veiligheid niet gegarandeerd wordt een afknapper.

Lambotte ziet twee mogelijke oplossingen. Ofwel de veiligheid van elke leerling garanderen en het veiligheidsgevoel verhogen, ofwel gescheiden onderwijs. Daarbij is het niet de bedoeling om weer terug te gaan tot volledig gescheiden scholen. ‘Maar we kunnen wel eens het experiment organiseren om te zien of zo’n ‘veilige’ klas met alleen maar tienermeisjes binnen een bepaalde richting voor een grotere instroom kan zorgen in het technisch onderwijs.’

Is gescheiden onderwijs een oplossing?

wetenschap, echt iets voor meisjesHet probleem met gescheiden onderwijs, is dat het heel erg rolbevestigend is. Er wordt zo het signaal gegeven dat er “toch wel iets is” met meisjes en techniek. Toch is het zo dat ondanks een groot aantal projecten om meer meisjes in technische richtingen te krijgen, er op het veld niet zo heel veel verandert. Dat komt omdat onderwijs niet los staat van de wereld. Meisjes en jongens worden vaak nog steeds verschillend gewaardeerd: meisjes voor sociale talenten en zorgzaamheid, jongens eerder voor leidinggevende en intellectuele kwaliteiten. Ook leeft het beeld heel erg dat techniek voor jongens is en zorg voor meisjes. Eens we dat kunnen doorbreken, zullen er automatisch meer meisjes in technische richtingen doorstromen. Gescheiden onderwijs zou op dat vlak een middel kunnen zijn om meer technische meisjes op te leiden, waardoor er meer rolmodellen komen, waardoor technische meisjes geen uitzonderingen meer zijn. Eens die stap bereikt, kan het gescheiden onderwijs weer afgeschaft worden.

Belangrijk echter lijkt de studiekeuzebegeleiding van de leerlingen en het genderbewustmaken van onze leerkrachten.

Waarom moeten er meer meisjes in technische richtingen?

Een verschil in studiekeuze betekent ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en een onevenwichtige verdeling van vrouwen en mannen over de verschillende sectoren. Deze horizontale beroepssegregatie ligt deels aan de basis van de loonverschillen tussen vrouwen en mannen.
Genderbewuste studiekeuzebegeleiding is essentieel in het begeleiden van leerlingen in het maken van keuzes die gebaseerd zijn op hun persoonlijkheid, los van de heersende (gender)stereotypen.

Meer lezen

Op de RoSa website

In het nieuws

Aanvullende gegevens