In Brazilië werken er naar schatting meer dan 500.000 kinderen in de prostitutie. Volgens de Braziliaanse autoriteiten zal de toename van reizigers, die gepaard gaat met de organisatie van het Wereldkampioenschap voetbal 2014, zorgen voor een extra verhoging van het risico op seksuele uitbuiting van minderjarigen. Niet verwonderlijk, aangezien Brazilië het grootste aantal kindprostituees telt in Latijns-Amerika en het op één na grootste aantal wereldwijd. Het zijn vooral meisjes die in de prostitutie belanden. 

Kinderprostitutie

In artikel 2 van het 'Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography' van de Verenigde Naties wordt kinderprostitutie als volgt gedefinieerd: 

"Kinderprostitutie is het gebruik van een minderjarige voor seksuele activiteiten in ruil voor geld of elke andere vorm van beloning."  

Volgens ECPAT, de enige internationaal erkende organisatie die zich focust op de commerciële seksuele exploitatie van kinderen, is prostitutie geen bewuste keuze van minderjarigen:

  • Armoede en uitzichtloosheid drijven kinderen tot straatprostitutie om het gezinsinkomen aan te vullen. Vaak werken ze ook in de seksindustrie om hun drugsverlaving te bekostigen. Armoede is de belangrijkste, maar niet de enige aanleiding. Er zijn immers ook gegoede kinderen die in de prostitutie terechtkomen in ontwikkelde en minder ontwikkelde landen. 
  • De groei van het aantal meisjesprostituees kan ook te wijten zijn aan sociaal-culturele factoren. Deze meisjes komen vaak uit gezinnen waar er weinig tot geen respect is voor vrouwen. Ze worden beschouwd als tweederangsburgers en krijgen geen toegang tot onderwijs. Hun beperkte kennis en economische afhankelijkheid van het gezin maken meisjes enorm kwetsbaar voor seksuele uitbuiting.
    De meeste jongensprostituees hebben geen homo- of biseksuele gevoelens. Ze zijn vaak verslaafd aan drugs en proberen aan geld te geraken door autokraken, straatroven en prostitutie. Jongensprostitutie wordt beschouwd als een enorm taboe, waardoor er weinig concrete informatie beschikbaar is over de omvang van de problematiek.

kinderprostitutie

  • Psychologische aspecten mogen ook niet vergeten worden. Een verleden van seksueel misbruik, een gebroken gezin en andere traumatische gebeurtenissen zijn niet uniek bij minderjarige prostituees. Ze voelen zich minderwaardig en kampen met een negatief zelfbeeld. De kans dat seksueel misbruikte kinderen opnieuw terechtkomen in een soortgelijke misbruiksituatie, bijvoorbeeld gedwongen prostitutie, is veel groter in vergelijking met niet-misbruikte kinderen.
  • De politieke situatie in een land bepaalt of deze problematiek kan aangepakt worden. In oorlogs- en conflictsituaties worden wanhopige en misleide kinderen vrij gemakkelijk de prostitutie ingelokt met valse beloften van werk of een beter leven. Tegenstander van prostitutie klagen  ook de laksheid van de plaatselijke regering en politie aan, verzetten zich tegen de toelating van minderjarigen in bordelen en eisen een einde aan de samenwerking tussen corrupte politieagenten en pooiers. 
  • Door het toerisme wordt kinderprostitutie onlosmakelijk verbonden met plezier. De gebieden waar veel sekstoeristen het land binnenkomen worden populairder met als gevolg dat de vraag naar prostitutie groeit en ook het aantal kinderen van plezier mee stijgt. Daarnaast is het belangrijk de impact te kennen van hoe een touroperator een bestemming op de markt brengt. In heel wat reisbrochures voor verre en exotische bestemmingen lachen de vrouwen toeristen vaak uitnodigend toe.

 De situatie in Brazilië

Meer dan 250.000 kinderen in de prostitutie

Recente schattingen van de Braziliaanse federale politie geven aan dat er meer dan 250.000 kinderen in de prostitutie zitten. Officiële statistieken over minderjarige prostituees zijn er niet. Via de noodlijn kwamen er in 2013 124.000 oproepen binnen, waarvan 26% over seksueel misbruik van kinderen. Dit vooral in het noordoosten van het land.

kinderprostitutie1In bijna een vijfde van alle Braziliaanse steden zou kinderprostitutie plaatsvinden, een derde daarvan situeert zich in de kustplaatsen in het noordoosten van Brazilië. Meer dan tachtig procent van de slachtoffers is tussen 12 en 18 jaar. Fortaleza, waar zes WK-wedstrijden worden gespeeld, heeft een reputatie op het gebied van kinderprostitutie. De extreme armoede, druggebruik en de machocultuur in Fortaleza maken kinderen gemakkelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Vrouwen worden beschouwd als tweederangsburgers en vele vaders zien hun dochters als een belangrijke bron van inkomsten.           

Andere plaatsen waar meisjes en jongens seksuele diensten aanbieden zijn vooral te vinden in het oosten in Rio de Janeiro en Campo Grande en in het zuiden in Porto Murtinho (Paraná), Coruma en Coxim (Mato Grosso do Sul). Ook in de grensgebieden met Bolivia en Paraguay worden kinderprostituees aangetroffen. In het amazonegebied worden minderjarigen verkocht aan bordelen in stadjes in de mijngebieden.

 De invloed van het WK op de kinderprostitutie

Volgens de Braziliaanse autoriteiten reizen meer dan 600.000 buitenlandse toeristen en 3 miljoen Brazilianen in het land tijdens het WK. Ook al zijn voetbalfans niet specifiek een risicogroep, de uitzonderlijke toename van het aantal reizigers zorgt voor een extra verhoging van het risico op seksuele uitbuiting van minderjarigen.

 wkbrazilië1

Initiatieven van de regering

Wet Seksuele Meerderjarigheid

Nochtans is het in Brazilië verboden voor minderjarigen om 's nachts te werken en arbeid te verrichten dat een gevaar inhoudt en/of ongezond is. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet werken. Daarnaast is de wettelijke minimumleeftijd om seks te hebben in Brazilië 14 jaar. Het is niet toegelaten om iemand in de prostitutie te lokken, prostitutie te faciliteren of te voorkomen dat iemand uit de prostitutie kan stappen. Als het om een minderjarige gaat, kan de straf oplopen tot 10 jaar cel. Wanneer minderjarigen worden aangezet tot prostitutie in een bordeel, restaurant, club of bar kan de eigenaar bestraft worden tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Iemand die profiteert van de opbrengsten van prostitutie kan veroordeeld worden tot 4 jaar cel en een geldboete. 

ECA: Statuut voor Kinderen en Adolescenten

ecaDe Braziliaanse regering belooft kinderprostitutie aan te pakken, maar een hardhandig beleid blijft uit. Dit is merkwaardig omdat Brazilië de internationale kinderrechtenverklaring van de VN heeft ondertekend en de meest progressieve jeugdbeschermingswet ter wereld heeft, namelijk het ECA (Statuut voor Kinderen en Adolescenten, 1990). Toch blijven concrete maatregelen om deze wet kracht bij te zetten uit. Het Statuut voor Kinderen en Adolescenten is vooral belangrijk om de rechten van de armste en meest kwetsbare kinderen in Brazilië te beschermen, waaronder seksueel uitgebuite minderjarigen. In Brazilië zouden overal raden opgericht worden om aandacht te hebben voor de noden en behoeften van jonge mensen. Hoewel in de meeste delen van Brazilië deze raden zijn ingevoerd, zijn ze niet zo effectief. Vooral in de armste delen van Brazilië hebben ze weinig macht en geld om iets te kunnen realiseren.

EMBRATUR

embraturOok duidelijke maatregelen om sekstoerisme te bestrijden bestaan niet. EMBRATUR (Het Braziliaans Instituut voor Toerisme) heeft wel een wettelijke bepaling opgenomen om seksreizen te verbieden, in het bijzonder wanneer er kinderen bij betrokken zijn. aAlleen wanneer het jonge slachtoffer een klacht indient, kan er echter een onderzoek geopend worden. In verschillende steden werden er opvanghuizen opgericht voor kinderen die in de prostitutie hebben gewerkt. Een goed initiatief, maar er zijn er niet genoeg en de meeste hebben niet de nodige financiële middelen om de minderjarigen te onderhouden.

De Braziliaanse overheid probeert oplossingen te zoeken, maar ze zijn echter niet altijd even effectief in een land met grote culturele diversiteit, hoge bevolkingspopulatie en miljoenen arme gezinnen. NGO's klagen het stilzwijgen van de overheid aan en proberen de overheid te stimuleren om internationale campagnes op poten te zetten om het probleem aan te kaarten.

Initiatieven van ngo's

Childhood Brasil: #BrazilDefendingChildhood

childhoodbrasil

Childhood Brasil is de Braziliaanse tak van de wereldorganisatie World Childhood Foundation, die opkomt voor de rechten van het kind en actie voert tegen seksueel misbruik van jongeren. Naar aanleiding van het WK lanceert Childhood Brasil de #BrasilNaDefesaDaInfancia (#BrazilDefendingChildhood) campagne. Neymar Jr. en Daniel Alves van het nationaal voetbalteam worden ingeschakeld om ook toeristen er attent op te maken kindermisbruik te melden op het nationale nummer 100. 

Ecpat Brasil: Don't Look Away!

ecpat

Ecpat Brasil en de Braziliaanse overheid vragen de reizigers om hun ogen niet te sluiten voor seksueel misbruik van kinderen. Om seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden heeft Brazilië volgende wettelijke voorwaarden aanvaard. Indien buitenlandse toeristen zich schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen in Brazilië, dan kunnen ze vervolgd worden in hun land van herkomst.

 

 

 

 

Kinderprostitutie in België

Om kindermisbruik, waaronder kinderprostitutie, te bestrijden kwam de wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen tot stand. Er is sprake van kinderprostitutie wanneer iemand jonger is dan 18 jaar. Of de minderjarige al dan niet akkoord gaat doet er niet toe, de klant is steeds strafbaar.

Kinderprostitutie is een hardnekkige luis in de pels van de Belgische overheid. Razzia's in bordelen komen dan ook dikwijls voor. Om agenten te ontglippen worden minderjarigen steeds meer aangeboden in bars, dancings, massagesalons en private huizen waar minder vaak controles voorkomen. In de meeste van deze locaties wordt kinderprostitutie georganiseerd door pooiers en criminele bendes uit alle hoeken van de wereld die prostitutienetwerken opstarten en kinderen verhandelen als seksuele objecten.

Een Belgische onderdaan die zich schuldig maakt aan seksueel misbruik van kinderen in het buitenland is strafbaar in België. De straffen op seksueel misbruik zijn afhankelijk van de Belgische kwalificatie die gegeven wordt aan het seksueel misbruik van kinderen (kinderprostitutie, kinderhandel met het oog op seksuele uitbuiting, kinderpornografie) en de leeftijd van de minderjarige. De straffen kunnen oplopen tot een gevangenisstraf van 20 jaar.

 Initiatieven van ngo's in België

Ecpat België en partners: Stop kinderprostitutie

In de aanloop van het WK lanceert de werkgroep 'Stop kinderprostitutie' van Ecpat België in samenwerking met haar partners een nieuwe nationale campagne tegen de seksuele uitbuiting van kinderen voor reizigers met bestemming Brazilië en meer specifiek voor de fans die naar het WK gaan. Ze willen de reizigers er attent op maken dat ze ter plekke alle gevallen van seksuele uitbuiting kunnen rapporteren aan de Braziliaanse autoriteiten of bij terugkomst aan Stop Kinderprostitutie of de Federale Politie.

stopkinderprostitutie1

De'Stop kinderprostitutie' campagne werd voor de eerste keer gelanceerd in 2004 onder de impuls van ECPAT België en de Cel Mensenhandel van de Federale Politie in samenwerking met onder meer de Belgische overheid, Plan BelgiëChild Focus: Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen en de Stichting Samilia tegen mensenhandel.

 Meer informatie

 Meer lezen op Rosa-website

Actueel in het nieuws

Meer in de RoSa-bibliotheek

  penserlaviolencemoncombatprostitutionglobalsexworkersschande 

Aanvullende gegevens