De fotowedstrijd #SummerOfGender roept iedereen op om stereotiepe ideeën over vrouwelijkheid en mannelijkheid te doorbreken. Omdat één beeld vaak meer zegt dan 1000 woorden, zoeken we foto’s uit het dagelijks leven die genderstereotypen doorbreken. BOZAR en RoSa vzw en ABN AMRO dagen je uit om op een creatieve manier om te gaan met genderstereotypen.

De beste foto’s komen terecht in een reizende tentoonstelling tijdens de Summer Of Photography 2014.

Speel mee!

Ga met een open blik de wereld tegemoet. Zie je een situatie waarin je idee over mannelijkheid of vrouwelijkheid wordt uitgedaagd? Maak er een foto van! De meest uiteenlopende thema’s kunnen aan bod komen: een uiterlijk dat niet conform is, mannen of vrouwen in rollen die je niet verwacht, jongens en meisjes die zich ‘anders’ gedragen, … De ingezonden foto’s worden door een jury beoordeeld. Zij bestaat uit 2 jonge beloftevolle fotografen: Julie Scheurweghs en David Widart; Chistophe De Jaeger, coördinator fotografie van BOZAR en medewerkers van RoSa vzw. Wij zijn niet op zoek naar professionele foto’s die er perfect uitzien, wel naar momentopnames uit het dagelijkse leven.

  1. Doorbreek genderstereotypen
  2. Neem er een foto van
  3. Zet hem op Instagram voor 21 juli
  4. Gebruik de Hashtag #SummerOfGender
  5. Volg de wedstrijd via onze facebookpagina's EHBF of RoSa Documentatiecentrum

Wat kan je winnen?

De foto’s van de winnaars komen terecht in een reizende tentoonstelling die tijdens de Summer Of Photography 2014 halt houdt in BOZAR, RoSa vzw en ABN AMRO. Deelnemen kan tussen 23 juni en 21 juli op Instagram met de hashtag #SummerOfGender.

Promo for #SummerOfGender

© Picture by Bozica Breber - Help in the Kitchen; for CESI photo exhibition ZOOM Gender Equality

Aanvullende gegevens