Global Gender Gap Report 2013

global gender gap 2013Het Wereld Economisch Forum heeft haar nieuwe Global Gender Gap Report voorgesteld. Daarin worden landen gerangschikt op basis van de genderkloof. De index geeft een indicatie van de gendergelijkheid in een land. Staan vrouwen en mannen op gelijke voet, worden ze juridisch gelijk behandeld, of krijgen ze gelijke kansen op uiteenlopende gebieden. De index rangschikt landen niet volgens algemeen welvaartspeil, wél volgens gendergelijkheid in toegang tot bepaalde welvaartsmiddelen. Concreet worden voor alle 136 onderzochte landen vier deelindexen berekend:

  • gendergelijkheid in economische participatie en kansen: arbeidsparticipatie, salaris voor hetzelfde werk, algemeen inkomen, m/v in leidinggevende en top- functies, aandeel bedienden en technische functies   
  • gendergelijkheid in onderwijs: geletterdheid, inschrijving lager, secundair en hoger onderwijs
  • gendergelijkheid in gezondheid en overlevingskansen: gezonde levensverwachting en geslachtsratio bij geboorte  
  • gendergelijkheid in politieke macht: parlementsleden, regering, aantal jaren vrouwelijk staatshoofd in de laatste 50 jaar

Kloof verkleind?  

Goed en minder goed nieuws. Het voorbije jaar is de algemene genderkloof iets verkleind in de meeste (65%) onderzochte landen, maar vergroot in 35% van de landen. En van de 110 landen die sinds de eerste Global Gender Gap Index-meting (in 2006) werden onderzocht, is 86% sindsdien geëvolueerd naar een kleinere genderkloof. Bij 14% is de genderkloof echter nog vergroot sinds 2006 (bv. in Spanje, Tanzania, El Salvador,...).  

Ondanks sterke verschillen tussen de landen, enkele algemene verbeteringen sinds 2006:

  • Op het vlak van gezondheid en overleven is 96% van de genderkloof wereldwijd vandaag weggewerkt.
  • 93% van de globale genderkloof in onderwijs is gedicht, met 25 landen die nu gelijke kansen bieden voor jongens en meisjes in het onderwijs.

Op het vlak van economische gelijkheid is de genderkloof verminderd met slechts 60%. Zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden is de aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende posities beperkt.
En terwijl de landen 2% beter scoorden dan vorig jaar op het vlak van politieke deelname van vrouwen, is nog maar 21% van de globale politieke genderkloof gedicht.

genderkloof wereldwijd

(donkergroen= meest gelijkheid, oranje= minst gelijkheid)

Europa heeft zeven landen in de top 10, landen dus met een relatief grote gendergelijkheid. Ijsland blijft ook dit jaar (voor de vijfde keer op rij) aan de top staan, en is daarmee het land waar de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, politiek en het economische leven voor vrouwen en mannen het meest gelijk is. Finland staat op de tweede plaats, gevolgd door respectievelijk Noorwegen, Zweden, Filippijnen, Ierland, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Zwitserland en Nicaragua.  

Het WEF schrijft de gendergelijkheid in Noord-Europese landen deels toe aan hun beleidsmaatregelen in verband met de combinatie arbeid en gezin.  

Geen enkel lid van de G20 groep van belangrijkste industrielanden staat in de top tien. En in het Midden-Oosten en Afrika worden de grootste genderongelijkheden geconstateerd. Toch is de situatie in die regio's niet uniform, bv. in de Golfstaten wordt veel geïnvesteerd in vrouwelijk onderwijs terwijl de scholingsgraad voor meisjes in Jemen zeer laag is.  

In België

Waar België in 2009 nog op de 33ste plaats stond in de wereld-rangschikking, staat ons land nu op de 11de plaats met een score van 0,768 (met 0,000= genderongelijkheid en 1,000= gendergelijkheid).

ggg evolutiebelgie

We doen het vooral goed op het vlak van onderwijskansen: er heerst in België volledige gendergelijkheid op het vlak van geletterdheid en deelname lager onderwijs. Wat betreft het aantal meisjes en jongens in het hoger onderwijs is er zelfs sprake van omgekeerde ongelijkheid (meer meisjes dan jongens). Anderzijds staan we in de rangschikking slechts op de 67ste plaats door een iets mindere gendergelijkheid bij deelname secundair onderwijs. 

Het is vooral op het vlak van economische en politieke participatie/macht dat we een sprong voorwaarts hebben gemaakt sinds 2006. Dit betekent echter niet dat we hiervoor hoog scoren in de rangschikking: op de 34ste plaats voor economische participatie/kansen en op de 14de plaats voor politieke participatie.

Voor meer cijfers:  Country profiles -pdf  

Concreet? We hebben nog heel wat werk te verzetten op het vlak van: gelijk loon op het werk, combineren arbeid/gezin, algemene inkomensongelijkheden, genderevenwicht aan de top (vooral bedrijven maar ook nog politiek ondanks de quota) en ongelijkheid in het hoger onderwijs (voor mannen).  

Global Gender Gap report online

In de pers

Op de RoSa website

  • Bekijk al onze kwesties voor achtergrondinfo over ongelijkheden op bv. de werkvloer, de arbeidsmarkt, politiek, onderwijs,... 
  • RoSa over de Gendergelijkheidsindex (EIGE), de eerste index die gendergelijkheid in de Europese Unie als geheel en in de verschillende lidstaten in beeld brengt. Hier worden voor een deel andere indicatoren gebruikt. 

 

Aanvullende gegevens