In ons land kunnen werknemers via de groepsverzekering van hun werkgever sparen voor een aanvullend pensioen. Ze staan een deel van hun loon af en ontvangen het gespaarde kapitaal als ze op pensioen gaan. En wat als de werknemer uit de echt scheidt vóór hij/zij op pensioen gaat? Volgens een wetsontwerp moet dit bijeengespaarde kapitaal na een echtscheiding volledig toebehoren aan de partner op wiens naam de groepsverzekering werd afgesloten. Dat is in de meeste gevallen de mannelijke partner. 

Onderstaande vrouwenorganisaties menen dat vrouwen, door het feit dat ze vaker financieel afhankelijk zijn van hun partner (o.m. door de combinatie van arbeid met zorgtaken), de dupe zullen zijn van deze maatregel. Volgens hen moet het aanvullend pensioen als loon beschouwd worden en behoort het dus tot de huwelijksgemeenschap, zodat het bij echtscheiding mee verdeeld wordt onder de ex-partners. 

Het wetsontwerp houdt wel rekening met de opgebouwde pensioenrechten bij het toekennen van alimentatie, maar slechts een minderheid van de ex-partners komt in aanmerking voor alimentatie. Bovendien is de periode van alimentatie vaak afgelopen nog voor men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Enkele feiten*

  • 46% van de vrouwen heeft een pensioen dat lager is dan het minimumpensioen.
  • 38% van de vrouwen werkt deeltijds, bij mannen is dit 5%. 
  • Het gemiddeld wettelijk pensioen van vrouwen (944 Euro) ligt 34,5% lager dan dat van mannen (1.269 Euro). 
  • Ruim 1 op 4 gepensioneerde vrouwen overleven van een inkomensgarantie van 674 Euro voor gehuwden of samenwonenden en 1.011 Euro voor alleenstaanden. 
  • Slechts 18% van de vrouwen heeft een aanvullend pensioen bij pensionering. Bij mannen is dit 45%. 
  • Vrouwen zijn meestal de economisch meest afhankelijke partner in het gezin en starten zelden een individueel pensioenplan op.  

(*afkomstig van KVLV, Vrouwen met vaart, Femma, Markant en VIVA-SVV, 21 oktober 2013)

Meer over vrouwen op pensioenleeftijd als risicogroep om in armoede te belanden: Actueel: Vrouwelijke armoede  

Bovendien treffen in het kader van besparingen reeds andere federale maatregelen (rond het overlevingspensioen, het brugpensioen, het vervroegd pensioen,...) vooral vrouwen, opnieuw door hun economisch vaak afhankelijke positie van hun partner. Meer: Actueel: Besparingen en vrouwen   

 

Lees de standpunten van vrouwenorganisaties: 

In het nieuws 

Meer over pensioenen en gender in de RoSa-bibliotheek

 Un bon mari ou un bon salaire: féminisme en sécurité sociale, une si longue marche.../ Hedwige Peemans-Poullet , Université des Femmes, 2009 (RoSa exemplaarnummer EI c/0014) Een pensioen op maat van vrouwen ?/ Ann Van Den Troost, Koen Vleminckx, 2007 (RoSa exemplaarnummer EI i/0009)

  • Gender en inkomen: analyse en ontwikkeling van indicatoren /Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2011 (RoSa exemplaarnummer EII i/0071
  • Un bon mari ou un bon salaire: féminisme en sécurité sociale, une si longue marche.../ Hedwige Peemans-Poullet , Université des Femmes, 2009 (RoSa exemplaarnummer EI c/0014)
  • Recht op pensioen?: (einde)loopbanen bij laaggeschoolde vrouwen/ Sofie Giedts, Rebekka Celis, Anne Snick -Flora vzw, 2008 (RoSa exemplaarnummer EII i/0066
  • Een pensioen op maat van vrouwen ?/ Ann Van Den Troost, Koen Vleminckx, 2007 (RoSa exemplaarnummer EI i/0009 

Aanvullende gegevens