International Day of the Girl Child

GIRLS LogosDe Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 19 december 2011 een nieuwe resolutie aan - resolutie 66/170 (pdf) - waardoor 11 oktober voortaan International Day of the Girl Child zou worden. Voor de tweede maal zet de internationale gemeenschap de meisjes dus centraal op "11 oktober: Wereldmeisjesdag".
De dag staat volledig in het teken van de mensenrechtenschendingen & vormen van discriminatie en geweld die meisjes wereldwijd nog steeds ervaren enkel en alleen omdat ze meisjes zijn.

Volgens cijfers van UN Women:

 • krijgt 1/3 van de vrouwen en meisjes minstens éénmaal in hun leven te maken met mishandeling
 • gebeurt meer dan de helft van de gevallen van seksuele mishandeling met meisjes onder 16 jaar
 • waren 1/3 van de meisjes die nu 20-24 jaar zijn, reeds getrouwd voor ze de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt

De eerste aanzet tot de organisatie van een dag als deze kwam van de ontwikkelingsorganisatie Plan International. De dag is namelijk een rechtstreeks gevolg van Plan's Because I am a Girl-campagne.

"[the Day of the Girl recognizes] the empowerment of and investment in girls, which are critical for economic growth, the achievement of all Millennium Development Goals, including the eradication of poverty and extreme poverty, as well as the meaningful participation of girls in decisions that affect them, are key in breaking the cycle of discrimination and violence and in promoting and protecting the full and effective enjoyment of their human rights, and recognizing also that empowering girls requires their active participation in decision-making processes and the active support and engagement of their parents, legal guardians, families and care providers, as well as boys and men and the wider community ..." (Resolutie 66/170 - VN, 2011)

Meer weten?

Innovating for Girls' Education: waarom?

Girl EducationDit jaar kreeg de dag een specifiek thema als centrale focus, namelijk: onderwijs voor meisjes.

Onderwijskansen & toegang tot onderwijs

Zo'n 65 miljoen meisjes wereldwijd hebben geen of beperkte toegang tot onderwijs. Meer dan de helft daarvan gaat gewoon niet naar school. 2/3 van de kinderen die tussen hun 15 en 24 stoppen met school zijn meisjes. Dit, terwijl er steeds meer bewijs wordt geleverd dat onderwijs voor meisjes, zeker op secundair niveau, als een belangrijke stimulans kan dienen voor het opleven van de economie. Volgens recente cijfers van De Wereldbank betekent een stijging van 1% in het aantal meisjes dat naar de secundaire school gaat namelijk een gemiddelde stijging van 0,3% in het per capita inkomen van een land. Daarnaast verdienen meisjes die een opleiding in het secundair onderwijs hebben genoten gemiddeld 18% meer dan zij die die kans niet kregen. Meisjes onderwijzen, zorgt dan niet enkel voor een significante verhoging van hun eigen inkomen, maar ook voor dat van hun gezin/familie.

Daarnaast leidt onderwijs voor meisjes ook tot onder meer dalende mortaliteitscijfers & dalende geboortecijfers. Factoren als deze kunnen - in samenwerking met de armoedebeperking die door de stijgende inkomens van meisjes en vrouwen verwezenlijkt wordt - zeker in ontwikkelingslanden tot een merkbare economische groei leiden, waar dus de gemeenschap en het hele land de vruchten van mee kunnen plukken.

Focus op Wereldmeisjesdag

 • verbeteren van transportmogelijkheden en faciliteiten: de gevaarlijke en vaak lange weg naar school staat de toegang van meisjes in de weg
 • herziening curricula zodat thema's als kindhuwelijken, seksueel misbruik, geweld en reproductieve gezondheid aan bod komen
 • herziening curricula zodat specifieke genderrollen en -verwachtingen voor meisjes & jongens op een kritische en genuanceerde manier in de les worden geïntegreerd
 • kansen verhogen voor meisjes om beurzen aan te vragen
 • omstandigheden verbeteren waarin vrouwelijke leerkrachten vaak moeten werken
 • focus op wiskunde, technologie en andere STEM-lessen en -projecten die specifiek zijn gericht op meisjes
 • afgestudeerde meisjes begeleiden in hun zoektocht naar werk

In de bres voor onderwijs

malalaHet meeste bekende gezicht in de strijd voor onderwijs voor meisjes is uiteraard dat van Malala Yousafzai. Dit Pakistaanse meisje werd op 15-jarige leeftijd door het hoofd geschoten omdat ze de gebrekkige kansen voor meisjes in onderwijs in haar thuisland via onder meer blogs en interviews trachtte aan te kaarten. Ze overleefde de aanslag en zet haar strijd onverbeten voort. Ze won onder meer de Kindervredeprijs en de Europese Sacharovprijs voor vrijheid van denken
Meer lezen? Malala bracht onlangs een boek uit over haar strijd en ervaringen & sinds kort is er ook het Malala Fonds waarmee ze de strijd voor onderwijs voor meisjes nog concreter tracht te maken.

Meisjes & onderwijs: stand van zaken

Meer hindernissen die de kansen van meisjes op onderwijs wereldwijd beknotten lees je hier.
Voor meer informatie, zie RoSa's kwestie Onderwijs - Onderwijs: Wereldwijd.

bron foto: The Guardian

Voices agaisnt ViolencePraktische tools & good practices

UN Women: Voices against Violence

In het kader van de Wereldmeisjesdag heeft UN Women, in samenwerking met de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), ook een praktische en theoretische omkadering ontwikkeld voor het onderwijsveld: Voices against Violence. UN Women spreekt zelf van een "unique co-educational non-formal curriculum" met als doel jongeren tussen de leeftijd van 5 en 25 te informeren, onderwijzen en empoweren.

Het Voices against Violence-pakket bevat zowel praktische tools als expertise om enerzijds een beter begrip te creeëren van wat de meest voorkomende oorzaken van geweld tegenover meisjes zijn & anderzijds ook jongeren mogelijkheden te bieden - a.d.h.v. specifieke case-studies - een betere kennis hieromtrent op te bouwen. Ook komen culturele en sociale triggers gelinkt aan discriminatie en geweld t.a.v. meisjes aan bod. Het gaat onder meer ook om een handboek waarin per leeftijdscategorie voorbeeldlessen zullen staan om met de klas mee aan te slag te gaan. Deze voorbeelden gaan van verhalen en spelletjes over genderstereotypen, over postercampagnes, tot een bezoek aan een lokaal project dat werkt rond het thema.

Voor meer informatie:
UN Women - Day of the Girl: Innovate 2 Educate
WAGGS: Voices against Violence
UN Women: Focusing on Prevention to Stop the Violence
UN Women: Voices against Violence

De Voices against Violence-tools zijn te downloaden van de officiële site van UN Women.

roomGood Practices

Niet enkel de overwegend negatieve cijfers & omstandigheden wat betreft meisjes in onderwijs, worden onder de aandacht gebracht. Ook heel wat positieve ontwikkelingen of 'good practices' zullen in de schijnwerpers staan. Zo zal er aandacht zijn voor het Room to Read-project, dat werkt rond de promotie van geletterdheid en gelijke onderwijskansen voor meisjes in Azië en Afrika. In India is er dan weer een lopend project (PACE) actief rond de impact van onderwijs op het sociale welzijn van meisjes en wat dit kan betekenen voor de gemeenschap in zijn geheel. Ook projecten die specifiek werken rond de promotie van meisjes in STEM-richtingen zoals technologie en chemie worden in de kijker gezet.

Meer weten? 

UN: International Day of the Girl Child
Un Women: International Day of the Girl Child
Plan International: Day of the Girl
Plan: Wereldmeisjesdag
Plan International - Because I am a Girl
UNICEF - International Day of the Girl Child
Day of the Girl Summit 2013

Bekijk het filmpje van UNICEF 'International Day of the Girl Child: Innovating for Girls' education' hier.

Met de MDG's die in 2015 aflopen, wordt er volop gespeculeerd en onderhandeld over hoe de zogenaamde 'post-2015 agenda' er moet gaan uitzien. Veel is nog niet bekend, maar ondertussen worden wel heel wat campagnes opgezet om ook onderwijs voor meisjes er (opnieuw) bij te krijgen. Zie o.a.: The Girl Declaration.

European Week of Action for GirlsIn navolging van Wereldmeisjesdag, organiseert Plan Europa de European Week of Action for Girls van 11 t.e.m. 18 oktober 2013.

Neem zeker ook een kijkje in RoSa's kwestie Onderwijs & Geweld.


In het nieuws

'Malala doet ons de lat hoger leggen' (De Standaard, 12/10/2013)
België steekt hand op tijdens 'Internationale Dag van het Meisje'
(De Morgen, 11/10/2013)
Day of the Girl: A survivor's journey after female genital mutilation (The Independent, 11/10/2013)
Every day should be Day of the Girl (The Guardian, 11/10/2013)
Adolescent Girls: 'The Key to All Sollutions' (The Huffington Post, 11/10/2013)
Time to Innovate: UN International Day of the Girl Child 2013 (Human Rights Watch, 11/10/2013)
On International Day of the Girl, Proof that Education is Power (National Geographic, 11/10/2013)

Aanraders uit de RoSa Bibliotheek

hey shortyeducation 21st centuryequalityToward Achieving

 • Hey, shorty!: a guide to combating sexual harrassment and violence in public schools and on the streets: girls for gender equity / Joanne N. Smith, Mandy Van Deven & Meghan Huppuch, 2011. (RoSa exemplaarnummer: DII 3f/0147)
 • Girl's education in the 21st century: gender equality, empowerment, and economic growth / Mercy Tembon & Lucia Fort, 2008. (RoSa exemplaarnummer: DII 3a/0256)
 • Gender education and equality in a global context: conceptual frameworks and policy perspectives / Shailaja Fennell & Madeleine Arnot, 2008. (RoSa exemplaarnummer: DII 3b/0040)
 • Taking action: achieving gender equality and empowering women: UN millennium project: task force on education and gender equality / Caren Grown (e.a.), 2005. (RoSa exemplaarnr.: FII o/0025)

 

Of zoek op via RoSa's online catalogus onder te volgende trefwoorden: ONDERWIJS en MEISJES.

 

 

 

 

Aanvullende gegevens