rape3Verkrachting in het nieuws

Verkrachting wereldwijd

In ons land?

Meer op de RoSa-website

 In de RoSa-bibliotheek

Nieuwsartikels

 

 Verkrachting in het nieuws 

Groepsverkrachtingen in India. verkrachting als oorlogswapen onder meer in Congo en Syrië. Vrouwen verkracht op het Egyptische Tahrirplein, acties voor een betere aanpak van seksueel geweld in België...  Wat is er aan de hand? Lees nieuwsartikels uit online kranten.

rape11De groepsverkrachting van een studente in India zorgde voor internationale verontwaardiging en massale protesten in India. De Indische overheid voerde naar aanleiding van de protesten zwaardere straffen in voor daders van seksueel geweld. De schuldigverklaring van de daders door de rechter wordt door de Indische media en activisten als 'historisch' onthaald. Toch eisen ze dat de regering en de politie meer doet om de veiligheid van vrouwen te verzekeren, want seksueel en ander geweld vormt een groot probleem voor vrouwen in India.

En nu ook het bericht dat een kwart van de Aziatische mannen toegeeft ooit een vrouw verkracht te hebben. De helft daarvan deed dat voor het eerst als tiener. Dat blijkt uit VN-onderzoek bij mannen in Bangladesh, Cambodja, Indonesië, China, Sri Lanka en Papoea-Nieuw-Guinea. Bij de meeste daders vindt de verkrachting plaats binnen de relatie/huwelijk, en 1 op 10 ondervraagden zegt ook een of meerdere vrouwen verkracht te hebben die hun partner niet is.

De belangrijkste motivatie die deze mannen opgaven voor hun daden is dat ze geloven recht te hebben op seks met de vrouw, of zij dat nu wil of niet. Op de tweede plaats komt verkrachting als vorm van entertainment, voor de lol of uit verveling. En op de derde plaats verkrachting als strafmethode. Misschien verrassend is dat alcoholmisbruik de minst belangrijke aanleiding bleek.

Meer online

Verkrachting wereldwijd

Zeker, ook mannen worden helaas verkracht. Er zijn echter veel meer vrouwelijke slachtoffers.

Verschillende definities van verkrachting en verschillen in rapporteringsgraad, in verbaliseringsgraad, in vervolgingsgraad en veroordelingsgraad maken vergelijkingen tussen landen problematisch. In sommige landen worden ook enkel verkrachtingen van vrouwen door mannen meegeteld.

In vele landen (ook het onze) wordt verkrachting zelden aangegeven bij de politie, waarom?

 •  Omdat de slachtoffers geen vertrouwen hebben in de politie of het gerecht.
 • Angst voor wraak van de dader.
 • Angst voor 'victim blaming'-reacties: "ze heeft het zelf gezocht, met haar kledij, gedrag,..."
 • Omdat sommige slachtoffers vinden dat het een privé-zaak is.
 • Omwille van het sociale stigma dat er heerst rond verkrachte vrouwen. Er is de angst om verstoten te worden door de familie of het slachtoffer te worden van geweld, zoals eremoorden.
 • 127 landen hebben geen expliciete wetgeving om verkrachtingen binnen het huwelijk te criminaliseren.
 • In landen waar overspel of voorhuwelijkse seks illegaal is, riskeren slachtoffers van verkrachting zelf vervolging.

Meer online

In ons land?

Ook België, waar vrouwen het doorgaans beter hebben dan de vrouwen in India en andere ontwikkelingslanden, is niet vrij van verkrachting.

rape4Het aantal geregistreerde verkrachtingen bedraagt in ons land acht per dag (naast de 9 aanrandingen van de eerbaarheid per dag). Als je weet dat volgens de Veiligheidsmonitor ook in België zo'n 90% van de slachtoffers geen aangifte doet bij de politie, ligt het echte aantal verkrachtingen een pak hoger. Naast deze onderrapportering is de seponeringsgraad hoog en de veroordelingscijfers laag. Weinig verkrachters van meerderjarigen worden veroordeeld en slechts 1 op 100 komt effectief in de gevangenis terecht. De Belgische veroordelingscijfers liggen lager dan het EU-gemiddelde. De aanpak van seksueel geweld loopt dus mank. Meer: VOK- tijd voor actie

De meeste verkrachtingen in België vinden plaats tussen bekenden, vaak tussen partners. Verkrachting binnen het huwelijk is sinds 1989 strafbaar in België.

Op 11 september 2012 ondertekende België het Verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en het bestrijden van geweld tegen vrouwen en partnergeweld. Het volgende Belgische Nationaal Actieplan ter bestrijding van geweld op vrouwen (nl. 2014-2018) zal dan ook over een breder toepassingsgebied van seksueel geweld moeten beschikken dan nu het geval is, met inbegrip van aanranding van de eerbaarheid. Samengesteld uit actoren op federaal niveau en op het niveau van de deelstaten, zal de nieuwe werkgroep 'seksueel geweld' onmiddellijke maatregelen opstellen om seksueel geweld te voorkomen en te bestrijden, en ook het begrip 'seksueel geweld' ontwikkelen zoals het in het volgende NAP 2014-2018 moet worden opgenomen.

Meer lezen:

Acties

Verschillende vrouwenorganisaties voeren actie tegen het taboe rond verkrachting en tegen 'victim blaming'. Voor meer steun, begrip en gerechtigheid voor de slachtoffers. Hier enkele acties:

 Meer op de RoSa website

Handbook on sexual violence / Jennifer M. Brown, Sandra L. Walklate, 2012 (Exemplaarnummer M/0442) International approaches to rape / Nicole Westmarland, Geetanjali Gangoli, 2011 (RoSa exemplaarnummer FII b/1259) rape3 Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld / Jérôme Pieters (e.a.) -Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2010 (Exemplaarnummer FII a/1065) rapewartime

 • Handbook on sexual violence / Jennifer M. Brown,  Sandra L. Walklate, 2012 (Exemplaarnummer M/0442)
 • International approaches to rape / Nicole Westmarland, Geetanjali Gangoli, 2011 (RoSa exemplaarnummer FII b/1259)
 • Seksueel partnergeweld in Vlaanderen. Een belevingsstudie / Stefanie Vandecapelle, 2012 (Exemplaarnummer FII d/0172)
 • Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld / Jérôme Pieters (e.a.) -Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2010 (Exemplaarnummer FII a/1065)
 • Rape in wartime / Raphaëlle Branche, Fabrice Virgili, 2012 (RoSa exemplaarnummer FIIIg/0037)

Voor meer publicaties: raadpleeg de RoSa catalogus online met trefwoorden geweld / agressie / seksueel geweld / verkrachting  

 Nieuwsartikels

Aanvullende gegevens