Mensenhandel 

Elk jaar worden er honderduizenden mensen verhandeld alsof het koopwaar zijn. Omdat deze praktijk zich meestal in het grootste geheim afspeelt, is het niet gemakkelijk om er achter te komen hoeveel mensen het slachtoffer zijn van mensenhandel. Wat we wel weten is dat de slachtoffers vooral vrouwen en kinderen zijn en dat hun aantal jaarlijks stijgt. Het ILO schat dat het om meer dan 2,45 miljoen mensen gaat wereldwijd, waarvan de helft jonger dan 18 is. 43% van de slachtoffers zou uitgebuit worden in de seksindustrie.

Lees meer hierover in RoSa's kwestie: Vrouwenhandel 

Bekijk deze bewustmakingsactie van stopthetraffic.org tegen gedwongen prostitutie, uit 2012: 

 

De nieuwe wet mensenhandel 

Sinds 1995 heeft België een wet op mensenhandel, ons land was daarmee baanbreker. 

De federale wetgever vervangt in 2013 volledig de definitie van mensenhandel in het Strafwetboek. Ze luidt nu:
“Levert het misdrijf mensenhandel op, de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht van de controle over hem als doel:
[onder meer] 1. de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting;
[...en een lijst van andere vormen van uitbuiting]

De nieuwe wet interpreteert het begrip 'mensenhandel' ruimer dan de wet uit 1995 en de aangepaste wet uit 2005.  

Zo behoort vanaf 2 augustus 2013 ook  ‘het nemen van de controle’ (en niet enkel de 'wisseling van controle') over een persoon met uitbuiting als doel, tot het misdrijf mensenhandel. Deze omschrijving moet elke vorm van druk of macht dekken: houding, roepen, de (schijn)verliefdheid of het (schijn)huwelijk, de afzondering van slachtoffers,... 

Voortaan kan ook elke vorm van seksuele uitbuiting als mensenhandel bestraft worden. Als er druk op iemand wordt uitgeoefend om seksuele handelingen te doen, valt dit voortaan onder mensenhandel. Voorheen kon seksuele uitbuiting enkel bestraft worden onder de noemer mensenhandel indien er sprake is van prostitutie en kinderpornografie. Seksuele uitbuiting voor eigen behoefte is dus voortaan ook strafbaar als mensenhandel, een netwerk is dus niet meer nodig om van mensenhandel te spreken. 

 Niet alleen dekt mensenhandel voortaan meer feiten, ook op het gebied van bestraffing wordt de strijd opgevoerd. Voortaan worden de boetes voor mensenhandel immers vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers.

Belgie wil met deze maatregelen de strijd tegen mensenhandel opvoeren.   

Meer:

In het nieuws:

Vrouwenhandel in de RoSa-bibliotheek

Trafficking and prostitution reconsidered: new perspectives on migration, sex work, and human rights /Kempadoo, Kamala; Sanghera, Jyoti; Pattanaik, Bandana, 2012 (RoSa exemplaarnummer FIIIa/0249)Trafficking women's human rights /Julietta Hua, 2011 (RoSa exemplaarnummer FII a/1087)Sex slaves and discourse masters: the construction of trafficking /Jo Doezema, 2011 (RoSa exemplaarnummer FII p/0575)Sex trafficking: a global perspective /Kimberly A. McCabe, Sabita Manian, 2010 (RoSa exemplaarnummer FII d/0161)

  • Mensenhandel en mensensmokkel: het geld dat telt: jaarverslag 2011 /Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 2012 (RoSa exemplaarnummer P 8/0674)
  • Trafficking and prostitution reconsidered: new perspectives on migration, sex work, and human rights /Kempadoo, Kamala; Sanghera, Jyoti; Pattanaik, Bandana, 2012 (RoSa exemplaarnummer FIIIa/0249)
  • Trafficking women's human rights /Julietta Hua, 2011 (RoSa exemplaarnummer FII a/1087)
  • Sex slaves and discourse masters: the construction of trafficking /Jo Doezema, 2011 (RoSa exemplaarnummer FII p/0575)
  • Sex trafficking: a global perspective /Kimberly A. McCabe, Sabita Manian, 2010 (RoSa exemplaarnummer FII d/0161)

Vind meer publicaties via onze online catalogus. Volgende trefwoorden zijn zeker interessant:

Aanvullende gegevens