6 februari : wereldwijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Meer dan 125 miljoen vrouwen en meisjes moeten vandaag leven met de gevolgen van genitale verminking. Slachtoffers ondergaan de ingreep meestal voor ze vijftien worden. (Bron: Wereldgezondheidsorganisatie, factsheet februari 2014 )

De Wereldgezondheidsorganisatie organiseert elk jaar op 6 februari de internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking. Eender welk soort van vrouwelijke genitale verminking is schadelijk en een schending van de mensenrechten van meisjes en vrouwen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil komaf maken met deze schadelijke praktijk. Doelstelling is die volledig uit te roeien in één generatie. Dat gebeurt via bewustmakingscampagnes, onderzoek en begeleiding van artsen, verplegers en gezondheidsorganisaties. Lees meer op de site van de Wereldgezondheidsorganisatie

In België is VGV  bij wet verboden , net als in de lidstaten van de Raad van Europa, dank zij de Conventie voor het voorkómen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en tegen huiselijk geweld, waarin artikel 38 vrouwelijke genitale verminking expliciet verbiedt:

Article 38 – Female genital mutilation

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:

a)   excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or any part of a woman’s labia majora, labia minora or clitoris;
b)   coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point a;
c)   inciting, coercing or procuring a girl to undergo any of the acts listed in point a).

Hulpverlening

GAMS, de organisatie die strijdt tegen vrouwelijke genitale verminking, biedt voorlichting en psychologische hulp aan slachtoffers sinds 1996.GAMS werkt daarbij samen met gyneacologen die ervaring hebben in de medische begeleiding van vrouwen die genitaal verminkt zijn. Ze organiseren workshops en bewustmakingscampagnes zoals flashmobs in stations, concerten, ...

INTACT vzw biedt vooral juridische bijstand aan (potentiële) slachtoffers en hulpverleners

La Palabre bestrijdt elke traditionele praktijk die een nefaste invloed heeft op de gezondheid van vrouwen en kinderen, onder meer vrouwelijke genitale verminking.

Medimmigrant zet slachtoffers die illegaal in ons land verblijven op weg naar gratis medische hulp.

Meer weten

RoSa - kwestie Genitale verminking

RoSa - hete hangijzers Genitale verminking: stand van zaken

RoSa - hete hangijzers F.O.H.C.U.S

RoSa's leestip : Agnes Verhulst, Ik zeg nee (2009) 

In de pers

 

Aanvullende gegevens