Geestelijke gezondheid

HysterieTot de late 19e eeuw was de cultuur van hogere en middenklassevrouwen doordrongen van ziekte en breekbaarheid. Na de eeuwwisseling veranderde het ideaalbeeld van magerte en zenuwziekte naar weelderigheid, kracht en vitaliteit, toen het moederschapsideaal het nieuwe vrouwbeeld ging domineren.

Update: 15 februari 2017

Geestelijke gezondheid: verklaringen voor genderverschillenEen blik op de mogelijke oorzaken en verklaringen voor verschillen tussen mannen en vrouwen op het vlak van mentale gezondheid.

Update: 20 februari 2017

Geestelijke gezondheid: vrouwen- en mannenziekten Genderverschillen op het vlak van geestelijke gezondheid?  We bekijken een aantal ziektebeelden waarvan bekend is dat ze ofwel meer of juist minder vaak voorkomen bij vrouwen dan bij mannen.

Update 16 februari 2017

seksespecifieke hulpverleningVrouwenhulpverlening of feministische therapie ontstond in de jaren '70 van de vorige eeuw. Als reactie hierop ontwikkelde zich een specifieke mannenhulpverlening, waarin gefocust werd op de gevolgen van stereotiepe rolpatronen voor de gezondheid van de man. De seksespecifieke zorg verenigde vanaf de jaren 1990 de inzichten voor een kwalitatieve verbetering van de hulpverlening voor vrouwen én mannen.

Update 22 februari 2017