Feiten en cijfers

Volgens Europol wordt mensenhandel als een van de voornaamste activiteiten van de mondiaal georganiseerde misdaad, enkel voorafgegaan door de handel in drugs en door fraude. Globalisering heeft van mensenhandel / prostitutie een zeer lucratieve business gemaakt De vraag is immers groot, er zijn onnoemelijk veel vrouwen en kinderen om in te zetten en de straffeloosheid is alom gekend. De internationale netwerken die de Europese markt bevoorraden, komen hoofdzakelijk uit Oost-Europa, Azië en Nigeria. De migratie vergroot het probleem. 

Ongeveer 90% van de personen die jaarlijks het slachtoffer zijn van mensenhandel in Europa komt in de gedwongen prostitutie terecht. Wereldwijd schommelt het cijfer 'maar' tussen 53 en 67%. Van de seksueel uitgebuite slachtoffers is 95% een vrouw of meisje. Tien jaar geleden was 10% van de slachtoffers minderjarig, vandaag is dat minstens het dubbele, of 1 op 5. De jongste slachtoffers zijn 12 à 13 jaar, de meeste minderjarigen tussen 15 en 17 jaar.

Verstrengeling van mensenhandel, seksuele uitbuiting, prostitutie en georganiseerde misdaadGevangen in de klauwen van uiterst gewelddadige pooiers, ontvangt iedere prostituee binnen het netwerk 5 à 15 mannen per dag. Soms werken ze 24 uur per dag. Ze worden geslagen, gedrogeerd, krijgen weinig of slecht voedsel, hun huisvesting en gezondheid laten te wensen over, ze worden niet of onregelmatig betaald. Als ze geluk hebben, blijven ze in leven. De meerderheid wil eruit stappen, maar is er niet toe in staat. Weglopers worden voor hun ogen lam geslagen als afschrikking, hun familie in het oorsprongland worden bedreigd. 

In 2014 was de seksindustrie in België goed voor een jaaromzet van 464 miljoen euro, vandaag is dat opgelopen tot 5 miljard euro. Naast drugshandel is de sekshandel een favoriete financieringsbron voor het terrorisme. 

Pleidooi voor strengere wetgeving

 Tegen de voorstanders van legalisering van de prostitutie zeggen de Vrouwenraden resoluut dat dit net tot meer handel leidt. Daarom pleiten ze,  in navolging van Zweden en Frankrijk, voor een wetswijziging die in de eerste plaats de klanten en pooiers viseert en straft. Ze verwijzen naar Artikel 6 van het CEDAW.

 States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.

Daarnaast moet er een sociaal beleid komen dat uitstapprogramma's voor prostituees voorziet.

Een recente studie van het European Strategic Intelligence and Security Center in Brussel over het belang van de georganiseerde misdaad in de seksindustrie komt tot het volgende besluit: 
"Het enige juiste antwoord op mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting is een verhoogde repressie, het strafbaar maken van de koop van seksuele diensten en de uitbouw van een sociaal beleid voor voor begeleiding op vrijwillige basis van prostituees."

Bron: Traite des êtres humains, exploitation sexuelle et prostitution : le poids du crime organisé, G. Etienne & C. Moniquet (26/04/2017) 

Lees het standpunt van de Vrouwenraad over prostitutie

Meer op de RoSa-site

Vrouwenhandel

Internationale dag voor de afschaffing van slavernij (2016)

Kinderprostitutie in Brazilië (2014)

Nieuwe wet mensenhandel (2013)

Bron illustratie: Citizens for Global Solutions