CSW60

CSW60 BannerDe VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) houdt haar 60ste Zitting, van 14 tot 24 maart 2016, in het VN-hoofdkwartier in New York. Deze 60ste zitting kadert in de VN-Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling tegen het jaar 2030. Vertegenwoordigers van de VN-lidstaten en van ngo's uit alle windstreken komen de zitting bijwonen. Dit jaar zijn niet minder dan 8.100 afgevaardigden ingeschreven. Er zijn 208 evenementen gepland, waarvan er al 150 in de eerste week van CSW60 plaatsvinden. Daarnaast organiseren ngo's 450 parallelle events in en rond het VN-gebouw.

De CSW bestaat uit 45 leden, die door ECOSOC verkozen zijn voor een periode van 4 jaar. Er komen 13 leden uit Afrika, 11 uit Azië, 9 uit Latijns-Amerika en de Caraïben, 8 uit West-Europa en andere staten, 4 uit Oost-Europa.

De CSW betrekt graag het middenveld bij haar werking. Daardoor kunnen geaccrediteerde ngo's de jaarlijkse vergadering bijwonen. Andere kunnen nevenactiviteiten organiseren. Grote ngo's kunnen een mondelijke vraag stellen tijdens de zitting, maar meestal richten ngo's vooraf een schriftelijke vraag aan het CSW.

Sinds de CSW50-bijeenkomst van tien jaar geleden komen per zitting twee thema's aan bod:  één nieuw prioritair thema en één evaluatiethema, waarbij de resultaten van wat overeengekomen werd in een vorige sessie worden doorgelicht. Het prioritaire thema voor 2016 is "De versterking van vrouwen en het verband tussen de positie van vrouwen en duurzame ontwikkeling."  Als tweede opdracht controleren de deelnemers dit jaar de implementatie van de zo moeizaam tot stand gekomen consensus over de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. De goedgekeurde teksten van de 57ste zitting (4-15 maart 2013) .  

Zo'n zitting duurt 10 werkdagen en heeft een druk officieel programma. Kalender van de officiele bijeenkomsten

Volg de belangrijkste evenementen van tien dagen CSW60 online via webcasts

Mensenrechten- en vrouwenrechtenorganisaties dragen hun steentje bij. In de rand van de CSW-zitting organiseren zij tussen 14 en 24 maart 2016 tal van activiteiten in het VN-gebouw. Zo organiseert de Raad van Europa samen met partners een bijeenkomst over de bescherming van mensenrechten van vrouwelijke vluchtelingen en vrouwelijke asielzoekers. Ook de Europese Vrouwenlobby vraagt aandacht voor de problematiek. Haar leden hebben een schriftelijke verklaring gericht aan de CSW waarin de mensenrechten van vrouwen op de vlucht benadrukt worden. De EWL-leden zijn van plan om hun stempel te drukken op de onderhandelingen en ervoor te zorgen dat de door iedereen aanvaarde eindconclusies van CSW60 op 24 maart van de meest vooruitstrevende zijn voor mensenrechten van vrouwen. De EWL organiseert drie nevenactiviteiten: over de inzet van mannen voor de afschaffing van prostitutie, een over vrouwen op de vlucht en een over seksuele en voortplantingsrechten van vrouwen.

Agenda van de nevenactiviteiten

 

Meer op de RoSa site

Aanraders uit de RoSa bibliotheek

Why Women will save the Planet, Janet Hawley - Friends of the World (RoSa exemplaarnummer FII o/)

Doorzoek de RoSa online catalogus met als trefwoorden:
VN / VN-VERDRAGEN / VROUWENRECHTEN / VROUWENCONFERENTIES / CSW