Politiek en beleid

1995: Wereldvrouwenconferentie in Beijing.

Van de vier wereldvrouwenconferenties was die van Peking in 1995 misschien wel de belangrijkste. Vrouwenbelangen werden er op de kaart gezet als een zaak voor iedereen en binnen elk beleidsdomein. Met de introductie van gender en mainstreaming werden concrete instrumenten gegeven om vrouwenbelangen op te nemen binnen alle beleidsplannen.

1975 jaar van de vrouw

1975 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal jaar van de Vrouw. Hiermee wou de VN, op initiatief van hun Commision on the Status of Women (CSW), eindelijk eens werk maken van één van hun fundamentele principes, de gelijkberechtiging van man en vrouw.

Georgette Ciselet

Vrouwen die vandaag de dag in het huwelijksbootje stappen doen dit op volledige voet van gelijkheid met hun partner. Deze vanzelfsprekende gelijkheid dateert echter nog maar van 1976. De wet van 14 juli 1976  vormde het eindpunt van een decennialange strijd voor juridische gelijkheid tussen man en vrouw in het huwelijk.

Stem vrouwcampagne

Sinds het onverwachte succes van de allereerste stemvrouw-campagne, we schrijven gemeenteraadsverkiezingen - Brugge - 1970, zijn stemvrouw-campagnes een vast onderdeel van de strijd voor meer politieke participatie.