Feminisme en vrouwenbeweging

Van 27 april tot 1 mei 1915 werd in het Nederlandse Den Haag een grote internationale vrouwenvredescongres gehouden. 100 jaar na datum brengt RoSa verslag uit.

Eerste feministische golf

Anno 1830 is de situatie van de vrouw in het nog jonge België allesbehalve rooskleurig. Het Burgerlijk Wetboek, gebaseerd op de Code Napoleon, is ronduit discriminerend.Vrouwen zijn volledig onderworpen aan de maritale macht van hun echtgenoot. Op politiek vlak blijft de democratie beperkt tot welstellende mannelijke burgers

Black Feminisme

“One of the greatest gifts of Black feminism to ourselves has been to make it a little easier simply to be black and female.”  Lees hier de geschiedenis van het zwart feminisme.

2de feministische golf

De tweede feministische golf is voor een groot deel te danken aan autonome groepen. In de jaren zeventig was er binnen de politiek weinig interesse voor vrouwen. De autonome organisaties waren een must om die wereld wakker te schudden.