Hoewel Carol Ann Duffy vooral bekendheid verwerft als “Poet Laureate”, is ze in de eerste plaats een overtuigd feministe.

Jeugd

Carol Ann Duffy is geboren in Glasgow in 1955 in een katholiek gezin, als oudste van vijf kinderen. Op haar elfde begint ze gedichten te schrijven, de leerkrachten op school moedigen haar aan. Haar eerste gedichten verschijnen als ze vijftien is. Een jaar later wordt ze verliefd op de dichter Adrien Henri en gaat met hem samenwonen. Ze volgt hem naar Liverpool waar ze filosofie studeert. Ze zullen twaalf jaar samen blijven.
Adrien Henri heeft een grote artistieke invloed op haar. Haar gedicht “Little Red Cap” is autobiografisch geïnspireerd. Ook andere dichters hebben invloed op haar gehad. Zo is ze een overtuigd feminist geworden onder invloed van Adrienne Rich. Genderverschillen spelen een belangrijke rol in haar werk, onder andere in haar dichtbundel “The World’s wife”.

'Poet laureate'

Carole Ann DuffyOp 1 mei 2009 wordt Carol Ann Duffy aangesteld tot ‘Poet Laureate of the United Kingdom’. Ze is de eerste vrouw in vierhonderd jaar die de positie in de wacht sleept, een hele prestatie voor een openlijk biseksuele Schotse. Tien jaar tevoren moest ze nog de duimen leggen voor Andrew Motion. Op dat moment had ze een lesbische relatie met de dichteres Jackie Kay en de jury wou het Engelse publiek niet voor het hoofd stoten. Dat hele gedoe leverde haar wel veel bekendheid op. Naar eigen zeggen zou Duffy de aanstelling toch geweigerd hebben, om haar privéleven en dat van haar toen minderjarige dochter uit de media te houden.
Die dochter heeft haar in 2009 trouwens aangemoedigd om de post te aanvaarden. “Ga ervoor, mama, het is nog nooit een vrouw geweest”. Carol Ann Duffy aanvaardde, maar schonk de bijbehorende dotatie, een jaarlijkse som van 5.750 £ afkomstig van Buckingham Palace, aan de Poetry Society. Daarmee wou ze haar onafhankelijkheid tegenover de Britse monarchie benadrukken. De 6000 flessen sherry nam ze wel meteen aan.

Feminisme

Haar dichtbundel “World’s Wife” wordt vaak beschouwd als een feministisch manifes,t omdat het merendeel van de gedichten aan sprookjes, legendes en mythes een vrouwelijke invalshoek geven. Het feministische aspect zit heel subtiel vervat in haar gedichten. Duffy heeft het niet over feministische heldinnen of feministische wapenfeiten, ze toont enkel een andere kant van het vrouw zijn. Ze heeft het in haar gedichten niet alleen over de onvolkomenheden van mannen maar ook over die van vrouwen (cfr. Mrs Beast). De nadruk legt ze veeleer op het verschil tussen de geslachten.
In World’s Wife herschrijft Carol Ann Duffy de geschiedenis door de ogen van verschillende historisch markante vrouwen. Van openlijke vijandigheid tegenover mannen is bij deze feministe nooit sprake. Ze schetst de machtsverhoudingen in relaties en man-vrouwverschillen en behandelt de manier waarop vrouwen bepaald worden door mannen. Haar gedichten tonen meestal vrouwen die hun lot in eigen handen nemen. Zo beschrijft ze in het eerste gedicht van deze bundel, het autobiografische “Little Red Cap”, een jong meisje dat verliefd wordt op een wolf (dichter) en hem verleidt. Uiteindelijk maakt ze een eind aan de relatie door de wolf met een bijl in stukken te hakken, een metafoor om aan te tonen dat ze zich losrukt van de man.
In haar gedicht “Salome” zet ze een vrouw neer die roekeloos van het leven geniet, maar haar eigen lotsbestemming kiest.

Erkenning

Duffy won, naast de Lannan Literatuurprijs in de VS, zowat alle grote poëzieprijzen in het Verenigd Koninkrijk. Zo ontving ze Voor haar vierde bundel "Mean Time" in 1993 de Forward Poetry Prize en de Whitbread Poetry Award en in 2006 de T.S. Elliot-prijs voor "Rapture". Naast de publicatie van diverse dichtbundels, engageert Duffy zich ook om de dichtkunst te promoten en om jongeren in contact te brengen met poëzie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij redacteur is van de bloemlezing “I Would’t Thank You for a Valentine: Poems for Young Feminists” die 85 gedichten bevat van een zeventigtal dichteressen.
Bovendien neemt Carol Ann Duffy haar taak als “poet laureate” zeer ernstig. Ze gaat spreken op tal van scholen en geeft overal lezingen. Het oeuvre van Carol Ann Duffy wordt intensief bestudeerd in het middelbaar en hoger onderwijs. Een deel van haar werk maakt zelfs deel uit van het leerplan van diverse onderwijsniveaus, wat zeker bijdraagt tot haar bekendheid. Haar poëzie is bovendien erg toegankelijk. Ze gebruikt eenvoudige taal die iedereen begrijpt. Ze is, naar men zegt, na Shakespeare de meest geliefde dichter bij de studentenbevolking.

Interview met Carol Ann Duffy (2005) 

Meer weten