Tot 1800

Behalve moraliserende gedichten levert Anna Roemers Visscher ook verzen vol geestige zelfspot. Er zijn bijna honderd gedichten van haar bewaard in diverse vormen: van sonnetten, gebeden en inscripties tot spottende verhalen over haar gedurige gevecht tegen Cupido en lofdichten op militaire overwinningen.

In het werk van Suster Bertkendraait alles om de mystieke liefde, de intens verlangde toenadering tussen God en mens. We mogen aannemen dat haar werk destijds veel succes had, want kort na haar dood werd het uitgegeven bij minstens drie drukkers.

Anna Bijns moet heel productief geweest zijn, maar veel van haar verzen zijn verloren gegaan. In totaal hebben we 222 teksten van haar, hoofdzakelijk refreinen. Naast drie gedrukte Refreinenbundels hebben we ook twee lijvige handschriften met het lichtere werk. Verder duiken er refreinen van Bijns op in verzamelhandschriften met rederijkersgedichten.

Uit haar literair werk komt Hadewych naar voor als een sterke persoonlijkheid. Ze gaf geestelijke leiding aan een kleine groep gelijkgestemde vrouwen. De vrouwen leidden samen een religieus leven, maar zonder een kloostergelofte af te leggen. Met haar geschriften in de volkstaal wilde Hadewych haar medezusters, diegeen Latijnkenden, deelgenoot maken van haar mystieke inzichten en hen begeleiden naar een spirituele leefwijze.