Maria Tesselschade Roemers Visscher - Amsterdam 1594 - 1649 

Manuscript van Maria TesselschadeClaes seijde tegens Trijn,
wat doe je weer te Mis
Bij dat Brood-droncke volck,
die schatters van de Vis?
Trijn seij mijn lieve Claes,
Ick houw mij binnen't boord
Van Sinte Pieters Schip,
daer men naer't rechte Noordt,
En noijt zeyldt
(als men doet daer buijten) bij de giss.
Ick hoor de waerheydt Claes,
maer Gij hoordt altydts mis

Uit de Gedichten (1642)

Biografie

maria tesselschadeMaria Tesselschade werd geboren als jongste dochter van een Amsterdamse graanhandelaar, verzekeraar van scheepsladingen en dichter. Haar ongewone naam kreeg ze van haar vader als herinnering aan het teloorgaan van zijn schepen bij Texel. Zij en haar twee zussen kregen een veelzijdige opleiding in literatuur en talen, artistieke vaardigheden zoals zang en muziek, tekenen en graveren, en zelfs fysieke zoals zwemmen.

Hun huis in Amsterdam was het trefpunt van de toenmalige culturele elite. Literaire zwaargewichten als Hooft, Vondel, Cats, Coster, Huygens, Bredero waren vriend aan huis bij de Roemer Visschers. P.C. Hooft werd Tesselschades literaire mentor aan wie ze haar gedichten voorlegde "ter betutteling", om kritisch na te lezen. Maria en haar al even getalenteerde zus Anna Roemers Visscher werden de spil van de literaire kring rond P.C. Hooft, bekend als de Muiderkring. Tesselschade kon mooi zingen en geestig converseren, haar spitsvondige gedichten vielen bij de vrienden erg in de smaak. Ze beschouwden haar als hun gelijke in de poƫzie.

Maria Tesselschade trouwde in 1633 met een marineofficier en verhuisde naar Alkmaar. Van daaruit hield ze  per brief nauw contact met de vriendenkring rond P.C. Hooft. Haar echtgenoot en drie dochters stierven jong. Avances van haar literaire vrienden wimpelde de jonge weduwe met zachte spot af.

Elck syn waeromIn 1641 werd Maria Tesselschade katholiek, wat haar vrienden schokte. Vooral Constantijn Huygens protesteerde in scherpe gedichten, waarop ze al even gevat antwoordde. Ze ondertekende met "Elc syn waerom", dit embleem ontleende ze aan haar vaders bundel "Sinnepoppen".

Ook lezen:

Maria Tesselschade Roemers Visscher (DBNL)

Visscher, Tesselschade Roemersdr. Maria (Inst. Nederlandse Geschiedenis)

Oeuvre

Slechts 34 gedichten en dichtfragmenten zijn bewaard gebleven, waarvan twee in het Italiaans.

Maria Tesselschade liet zelf niets drukken. Haar manuscripten circuleerden in afschrift binnen haar ruime vriendenkring. Sporadisch verschenen er bijdragen van haar in dichtbundels van anderen.

Enkele van haar beste persoonlijke gedichten werden pas een hele tijd na haar dood ontdekt. Ze zijn handgeschreven en gaan over gevoelige materie zoals haar gestorven man of haar bekering tot het katholicisme, of het ontroerende troostsonnet voor Constantijn Huygens dat ze schreef toen zijn vrouw gestorven was. In dit gedicht raadt ze hem aan zijn verdriet op papier te zetten zodat hij het niet hoeft te onthouden. "En stel sijn leed te boeck, zoo heeft hij 't niet t'onthouwen".

Erkenning en prijzen

Haar dichtende tijdgenoten hadden veel waardering voor haar als persoon en als kunstenares, hoewel ze zelf heel bescheiden deed over haar talenten.

Met haar gedicht over de ruzie tussen katholieken en protestanten, 'De beste tong die stemmen smeede', was Tesselschade de onofficiƫle winnaar van de prijsvraag uit 1630, die heel wat tumult veroorzaakte.

RoSa bibliotheek

Met man en macht : analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd / A. Agnes Sneller. - Kampen : Kok Agora, 1996 - (RoSa exemplaarnummer  GIV2a/0219)

Maria Tesselschade : leven met talent en vriendschap / Mieke B. Smits-Veldt. - Zutphen : Walburg Pers, 1994. - (RoSa exemplaarnummer T/0387)

Women writing in Dutch / ed. Kristiaan Aercke. - New York ; London : Garland, 1994 - (RoSa exemplaarnummer  GIV2a/0214 ) 

Doorzoek de online catalogus met de trefwoorden: Tesselschade Maria / auteurs / literatuur / 17e eeuw / vroeg moderne periode