Tot 1800

Petronella MoensPetronella Moens (1762-1843), een patriottische, vrome domineesdochter met een eigen opinie, produceerde een uitgebreid en veelzijdig literair oeuvre, ondanks haar visuele handicap.

Anna Maria van Schurman was de eerste universitair geschoolde vrouw en polyglotte auteur uit de zeventiende eeuw.

Het onafscheidelijke schrijversduo Betje Wolff en Aagje Deken publiceerde in de achttiende eeuw "De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart", een brievenroman die nu nog altijd prettig leest.

Maria Tesselschade, Nederlandse dichteres en spil van de zeventiende eeuwse Muiderkring.