19de eeuw

Fenna MastenbroekFenna Mastenbroek (1788-1826) beoefende meerdere literaire genres, zoals poëzie, romans en korte verhalen. Het meeste van haar werk was bestemd voor vrouwen en kinderen.

Elise van CalcarDe veelzijdige Nederlandse auteur, pedagoog en een voorvechter van vrouwenrechten Elise van Calcar ijverde als onderwijsvernieuwer voor een betere opleiding van meisjes.

Mina KrusemanAls excentriek performer en polemiserend schrijfster was Mina Krüseman de meest radicale anti-establishment-feministe van haar tijd.

Hélène Mercier, 1839-1910

Hélène Mercier is de grondlegger van het maatschappelijk werk in Nederland. Haar geschriften zijn onverbloemde aanklachten tegen sociale mistoestanden en tegen de ondergeschikte maatschappelijke positie van vrouwen.

Nieuw: 8 juli 2015