19de eeuw

De Vlaamsgezinde katholieke Marie Belpaire besteedde haar hele leven en haar fortuin aan kwaliteitsonderwijs voor vrouwen, de Vlaamse zaak en de Nederlandstalige literatuur.

Update 3 september 2014

Anna Bosboom-Toussaint wordt gerekend tot de beste Nederlandse schrijvers van de negentiende eeuw. Na haar beloftevolle debuut in 1837 blijft de zeer gedreven Anna de volgende halve eeuw aan de slag. Als beginnend auteur is ze beïnvloed door de romantiek, zoals blijkt uit de novelle Almagro (1837) en de roman De Graaf van Devonshire (1838), maar internationale roem verwerft ze met haar historische romans met religieuze inslag.

Virginie en haar jong gestorven zus Rosalie Loveling groeien op in een cultureel-intellectueel vrijzinnig milieu. Hun ouders zijn welgesteld. Via privé-onderwijs krijgen de kinderen Loveling een goede ontwikkeling en een uitgebreide talenkennis.