19de eeuw

Betsy Perk (1833-1906)De Nederlandse Betsy Perk was naast auteur van historische romans en toneelstukken ook activist in de eerste feministische golf. Ze stichtte de landelijke vrouwenvereniging 'Arbeid Adelt' en richtte twee feministische tijdschriften op. Ze pleitte voor degelijk onderwijs en het recht op betaalde arbeid voor burgervrouwen.

Alice Nahon

Alice Nahon was enorm populair, zowel in het katholieke Vlaanderen als het conservatieve, burgerlijke  Nederland. Het grote publiek verkoos haar gedichten boven het werk van experimentele tijdgenoten zoals Van Ostayen, haar felste criticus.

Cécile de Jong van Beek en Donk

Cécile de Jong, auteur van Hilda van Suylenburg (1897), "de bijbel" van de eerste feministische golf in Nederland, werd in 1897 voorzitter van de 'Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Ze werkte vanaf 1905 als correspondent voor De Nieuwe Courant in Parijs.

In 1900 breekt jeugdschrijver Anthonetta Naeff door met het sentimentele, grappige meisjesboek School-Idyllen.