RoSa's geschiedenis

In 2016 dook historica Jolien Dekoninck in onze archieven en schreef de geschiedenis van RoSa, van bij het rijpen van het idee in 1976, over de oprichting en de belangrijkste mijlpalen in haar levensgeschiedenis, tot aan de verwezenlijkingen bij het verlaten van de twintigste eeuw.

Download hier RoSa's geschiedenis. - pdf. (66 pagina's)

1978 Het openingsfeest van RoSa

Deze tekst leidt de lezer doorheen de geschiedenis van RoSa (samentrekking van 'Rol en Samenleving'), te beginnen bij het enthousiasme van Renée Van Mechelen in 1976, over de grootste mijlpalen in de levensloop van het documentatiecentrum, tot aan de vooravond van het millenniumjaar eind 1999, toen RoSa documentatiecentrum 21 kaarsjes mocht uitblazen. Deze levensgeschiedenis biedt inzicht in de doelstellingen en activiteiten van RoSa, het personeelsverloop en de financiële situatie. Ten slotte wordt de internationale context geschetst waarbinnen het documentatiecentrum werkte. Zoveel als mogelijk wordt de brug gemaakt naar de hedendaagse werking, want enkel uitgerust met een goede kennis over het verleden kan men het heden waarderen en de toekomst begrijpen.
Of zoals Renée Van Mechelen argumenteerde: “Kennis is macht!