Heisa rond gesluierde vrouw in Centrum Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding