Actueel in het nieuws

WRD201820 juni staat jaarlijks in het teken van vluchtelingen. het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties organiseert die dag Wereldvluchtelingendag. De vluchtelingenproblematiek is niet genderneutraal, de situatie van vrouwen op de vlucht verschilt fundamenteel van die van mannen. Daarnaast is de situatie van vrouwen vaak onderbelicht in de media. Het stereotiepe beeld van de vluchteling is dat van een jonge man. 

world environment dayOp 5 juni is het Wereldmilieudag, de dag waarop we ook stilstaan bij de rol van vrouwen in het milieudebat.

waarom feminisme goed is voor mannen 188x300Binnen het feminisme is er niet altijd veel aandacht geweest voor het feit dat ook mannen lijden onder hokjesdenken. Jens van Tricht is één van de pioniers die in de lage landen stipuleert dat mannen vaak opgesloten zitten in het nauwe, destructieve keurslijf van mannelijkheid. Zijn jarenlange strijd voor mannenemancipatie heeft nu een weerslag gevonden in een boek met de veelbelovende titel ‘Waarom feminisme goed is voor mannen'.

PDD kleinElk jaar, op 1 januari, verlopen de auteursrechten op duizenden werken die dan het Publiek Domein betreden. Welke werken dat zijn wordt jaarlijks in de kijker gezet op Publiek Domein Dag. Op 26 mei 2018 is het opnieuw zover, dan vindt Publiek Domein Dag van dit jaar plaats. Maar er is meer: dit jaar organiseren de partners - waaronder ook RoSa - achter het project de hele maand mei diverse events in het kader van PDD, een heuse Publiek Domein Maand dus: allen daarheen!