Actueel in het nieuws

eualerts

Op de websites van de Europese Unie en van de Raad van Europa verschijnt regelmatig nieuwe informatie over gendergelijkheid en vrouwenrechten. Maar het is soms een hele klus die te vinden. Daarom maakt RoSa een selectie van de nieuwe berichten, rapporten, dossiers die je zeker gezien moet hebben.

waarom feminisme goed is voor mannen 188x300Binnen het feminisme is er niet altijd veel aandacht geweest voor het feit dat ook mannen lijden onder hokjesdenken. Jens van Tricht is één van de pioniers die in de lage landen stipuleert dat mannen vaak opgesloten zitten in het nauwe, destructieve keurslijf van mannelijkheid. Zijn jarenlange strijd voor mannenemancipatie heeft nu een weerslag gevonden in een boek met de veelbelovende titel ‘Waarom feminisme goed is voor mannen'.

WRD201820 juni staat jaarlijks in het teken van vluchtelingen. het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties organiseert die dag Wereldvluchtelingendag. De vluchtelingenproblematiek is niet genderneutraal, de situatie van vrouwen op de vlucht verschilt fundamenteel van die van mannen. Daarnaast is de situatie van vrouwen vaak onderbelicht in de media. Het stereotiepe beeld van de vluchteling is dat van een jonge man. 

world environment dayOp 5 juni is het Wereldmilieudag, de dag waarop we ook stilstaan bij de rol van vrouwen in het milieudebat.