Sinds 2014 werken RoSa vzw en VVOB vzw nauw samen in de strijd voor genderbewust onderwijs zodat leerlingen en studenten hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen, los van vrouwelijke en mannelijke stereotypen. Nieuwe stap in de samenwerking is het uitwerken van een actiegids voor leerkrachten uit het basis- en middelbaar onderwijs in Cambodja. Dit in het kader van het TIGER-project.

TIGER-project garandeert gelijke onderwijskansen in Battambang provincie

tiger grootHet TIGER-project transformeert de lerarenopleiding en veertig lagere en middelbare scholen in de provincie Battambang in Cambodja om tot expertisecentra voor genderresponsiviteit. De eerste fase van het project omhelst de realisatie van een actiegids met praktische tips om op school de genderklik te maken. Genderklik staat voor het bewust leren zien van en omgaan met genderverschillen om stereotypering tegen te gaan. In de tweede fase van het project dient de actiegids als basis voor het opleiden van leerkrachten en schoolleiders, zodat ze oog krijgen voor genderproblematieken in het onderwijs. Daarnaast doen ze de nodige kennis op om na de training een genderbewust(er) klimaat te creëren in hun klas en op school. Het genderdebat wordt niet alleen in de scholen gevoerd, maar ook daarbuiten. In de laatste fase van het project wijzen we de gemeenschap op de voordelen van een genderbewuste leeromgeving met een sensibiliseringscampagne.

RoSa ontwikkelt mee een actiegids voor leerkrachten uit het basis- en middelbaar onderwijs

Voor de eerste fase van het TIGER-project werkt RoSa vzw mee aan het finaliseren van de actiegids voor leerkrachten uit het basis- en middelbaar onderwijs. Om tot een praktische gids te komen is het nodig bij volgende vragen stil te staan: 

  • Is de actiegids gebruiksvriendelijk genoeg voor leerkrachten en schoolleiders met concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, tips en oefeningen? 
  • Komen alle aspecten van genderbewust schoolbeleid aan bod?
  • Komt de kernboodschap van de actiegids - creëren van genderbewust onderwijs - duidelijk naar voren? Ook in de afzonderlijke hoofdstukken?
  • Heeft de actiegids een positieve boodschap? 
  • Geeft de actiegids 'goesting' om aan de slag te gaan?

Samen met het TIGER-team (VVOB Cambodia, PKO en GADC) is de actiegids herschreven tot een praktisch en interactief handvat, zodat leerkrachten er onmiddellijk mee aan de slag kunnen. Extra troef van de actiegids is de assessment tool. Dit is een samenvatting van de actiegids in de vorm van een checklist waarmee leerkrachten en schoolleiders op basis van x-aantal criteria kunnen nagaan waar de school staat op vlak van genderbewust onderwijs. 

 Actiegids voor genderbewust onderwijs ook nodig in Vlaanderen

Het TIGER-project is nodig om leerkrachten en schoolleiders te wijzen op hun verantwoordelijkheid als pedagoog: gelijke onderwijskansen ganderen voor alle leerlingen los van genderstereotypen. Deze stereotypen hebben invloed op ons denken en doen. Dat kan - al dan niet onbewust - een impact hebben op hoe leerkrachten lesgeven en schoolleiders een schoolbeleid uitschrijven. Niet alle jongens zijn even gedisciplineerd en zogezegd beter in STEM, net zoals niet alle meisjes even hard werken en beter zijn in talen. Daarom moeten leerkrachten kijken naar het individu, los van gender.

Een actiegids is de tool om verandering teweeg te brengen. Met een stappenplan helpen we scholen in de Battambang provincie bij de transformatie naar een genderbewuste school. Dit doen we niet met een wijzende vinger, wel met een open en positieve blik. Bovendien is het aantal actiegidsen voor genderbewuste scholen wereldwijd op één hand te tellen, waardoor het echt nodig is om handvaten aan te reiken aan scholen. 

Ook in Vlaanderen is zo'n actiegids nodig. Nu werken scholen op individueel niveau omdat gender geen verplichte materie is in het onderwijs. Alleen als scholen interesse tonen, vragen ze bij RoSa een vorming aan rond genderbewust onderwijs. Dikwijls voor de leerlingen en niet voor de leerkrachten zelf, terwijl zij uiteraard ook - vaak onbewust - beïnvloed worden door genderstereotypen. 

Lees meer