Onder het motto ‘Dicht de loonkloof, dicht de pensioenkloof’ organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant samen met ABVV en de Europese PES Women op 14 maart Equal Pay Day: vrouwen moeten immers 20%, ofwel twee maanden en 14 dagen, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Loonkloof

Gelijk loon voor gelijk werk is een oude eis van de vrouwenbeweging en een principe dat al sinds 1957 in Europese en Belgische wetgeving werd vastgelegd. Toch gaapt er in de praktijk nog een diepe kloof tussen de lonen van mannen en vrouwen. De gemiddelde vrouw verdient minder dan de gemiddelde man. Dat is een wereldwijd verschijnsel. Het verschil in loon noemt men de loonkloof.

Vaak wordt de loonkloof opgesplitst in een verklaarbaar en een onverklaarbaar gedeelte. Het onverklaarbare gedeelte zou dan pure discriminatie zijn. Het is niet omdat een deel van de loonkloof verklaarbaar is, dat die daarom ook verantwoord of aanvaardbaar is. Dit te verklaren deel van de loonkloof is immers ook een rechtstreeks gevolg van ongelijkheden tussen vrouwen en mannen. Bijvoorbeeld: Wanneer een vrouw omwille van het feit dat ze kinderen heeft, minder kansen krijgt op promotie, omdat er verondersteld wordt dat ze minder beschikbaar zou zijn en een man net meer, dan resulteert dat in verklaarbare loonverschillen die een gevolg zijn van discriminatie.

Dicht de loonkloof, dicht de pensioenkloof

equal pay day 2018zij-kant zet jaarlijks een ludieke campagne op poten om de loonkloof aan te kaarten. Dit jaar zien we waarom trouwen met een oudere vrouw geen goed idee is.

Het is immers de vrouw die het meest met armoede geconfronteerd wordt wanneer ze met pensioen gaat. Volgens de nieuwste cijfers van de FOD Economie (2015) verdienen vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds 20% minder dan mannen.  Die loonkloof is dus bijzonder hardnekkig én wordt steeds breder naarmate vrouwen ouder worden. Op het moment dat een werkneemster met pensioen gaat, krijgt ze per maand maar liefst 25% minder uitgekeerd dan een werknemer op rust. En dat is dan nog zonder het aanvullend pensioen gerekend: in die tweede pijler gaapt een kloof van 47%.  

Actie

Samen met zij-kant-voorzitster Inga Verhaert voert een campagneteam op woensdag 14 maart actie aan het Brusselse Centraal Station. Ook elders in Vlaanderen vinden acties plaats. Meer info hierover op de website van Equal pay Day.

Op sociale media kan je onder meer terecht met #equalpayday #EPD2018.

Meer weten?

Vorige Campagnes

14 maart 2017: Start vroeger voor een gelijk loon later

EPD2017 kleinDe dertiende Equal Pay Day-campagne werd gevoerd onder het motto: start vroeger voor een gelijk loon later. Om evenveel te verdienen als mannen, zouden vrouwen immers tien jaar eerder aan hun carrière moeten beginnen.

 

 

 

 

 

 

 

13 maart 2016: Recht op een voltijds job

equalpayday2In 2016 pleitten zij-kant en ABVV voor het recht op een voltijdse job. Deeltijds werk (en dus ook een deeltijds loon) bleef anno 2016 immers nog steeds een vrouwenzaak. In de spot 'The history of cleavage' riepen de initiatiefnemers daarom op om die andere ‘kloof’ meer aandacht te geven. Met het opvallende camapgnebeeld werd er duidelijk gemaakt dat voor de vrouw de portemonnee even hot is als de decolleté. #equalpayday #inhershoes - Meer info: Equal pay Day 2016

 

 

 

 

14 maart 2015: Vrouwen willen meer

equalpayday2In 2015 bonden zij-kant en ABVV de strijd aan met de traditionele rolpatronen in de Speak up campagne

 

 

 

 

 

 

18 maart 2014: "Het is schandalig..."

equalpayday3zij-kant en het ABVV vierden in 2014 hun tiende Equal Pay Day-campagne. Een deel van de loonkloof blijft onverklaard. Dit laat ruimte voor vooroordelen, stereotypering en discriminatie bij de loonvorming. Daarom vroegen het ABVV en zij-kant aan het grote publiek, werkgevers en beleidsmakers: “U vindt het schandalig dat kale, rosse, dikke of zwarte mensen minder verdienen. Waarom vindt u dit niet voor vrouwen …?”

20 maart 2013: Deeltijds werken

equalpayday4Eén van de belangrijkste redenen van het bestaan van de loonkloof is dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen. Dat was dan ook het thema van de Equal Pay Day-campagne van 2013. Ongeveer 44% van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover slechts 9% bij de mannen.

Die keuze voor deeltijds werk gebeurt helemaal niet zo vrijwillig. Voor 52% van de deeltijds werkende vrouwen is de combinatie tussen privéleven en werk de hoofdreden om deeltijds te werken.

Vrouwen worden dan dubbel zo hard getroffen: ze nemen een groter deel van de zorg op binnen het gezin en komen meer terecht in beroepen die in de richting van deeltijds werk zijn georganiseerd, zoals de distributie, de schoonmaak en de diensten aan personen.

Bekijk hier het promofilmpje, onder het motto: Extreme Housekeeping

 

  

2013-...: Rent a Man - actie van ACV Genderwerking

equalpayday5Rent a man is een sensibiliseringscampagne die de huidige stereotypen wil bestrijden. Immers ook mannen staan hun mannetje als het om het uitvoeren van huishoudelijke taken gaat. Niet alleen vrouwen zijn bekwaam.

'Huur hier de perfecte man voor elk corvee'. Met die boodschap wil de website 'Rent-a-man-now' aantonen dat mannen ook een bijdrage kunnen leveren in het huishouden. Want de loonkloof kan alleen bestreden worden als huishoudelijke taken ook gelijk verdeeld worden. Volgens het ACV begint de bestrijding van de loonkloof bij een gelijke verdeling thuis. Als je de stereotypen in de zorg thuis wegwerkt, en zorgt voor een gelijke verdeling van de zorgtaken, is er ook meer ruimte voor zowel man als vrouw om op het werk ook tot een gelijke verdeling te komen bij het opnemen van de verlofstelsels, carrièremogelijkheden, enz.

20 maart 2012: Invloed studiekeuze op de loopbaan en het loon

In 2012 voerden zij-kant en ABVV actie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. De loonkloof bedroeg dat jaar 22% (uitgaande van bruto maandlonen in de privé-sector, met inbegrip van deeltijds werk). Dit was een lichte verbetering in vergelijking met 2011 toen de loonkloof nog 23% was. Aan dit tempo echter zal de loonkloof pas binnen 22 jaar volledig gedicht zijn. De campagne in 2012 legde de focus op de invloed van studiekeuze op de loopbaan en het loon.

Speerpunt van de campagne was de controversiële stelling: "Verklein de loonkloof. Word porno-actrice".

Studiekeuzes blijken nog steeds erg stereotiep te zijn. Een verschil in studiekeuze betekent ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en een onevenwichtige verdeling van vrouwen en mannen over de verschillende sectoren. Het kan ook anders! Meer info? Ga dan naar www.genderindeklas.be

25 maart 2011: Minder verdienen is langer werken

equalpayday7De Equal Pay Day-campagne focuste in 2011 specifiek op de pensioenproblematiek. Het idee achter de campagne was 'minder verdienen is langer werken'. De bonkende bomma's vielen in de smaak.

Bekijk hier het promofilmpje.

Een handige tool is de "Kleine gids voor grotere loongelijkheid - pdf".

 

 

 

 

 

2011: Ik stop met strijken: maart, maand van gelijk loon - actie van KAV en ACV

equalpayday8ACV en KAV riepen alle vrouwen op om te stoppen met strijken tot de loonkloof gedicht is. Daarom lanceerden ze de website 'ikstopmetstrijken.be' om mannen te leren strijken.