Wanneer we samen opkomen voor gendergelijkheid dan staan we sterker om de positie van man/vrouw/x te verbeteren. Waar we ons verenigen om gendergelijkheid te verdedigen en te eisen blijken we effectief een doorbraak te kunnen forceren. Dat hebben we ook in 2017 vastgesteld. Er waren tal van grote en kleine overwinningen, positieve trends en hoopgevende signalen.

Voor haar jaaroverzichten van 2017 koos RoSa een aantal belangrijke thema's uit, die de nodige media-aandacht kregen en aantonen dat gender brandend actueel blijft en verandering mogelijk en noodzakelijk is om gendergelijkheid na te streven.

Jaaroverzicht 1: Women's March

rosa womens march

 

Jaaroverzicht 2: Portretten

rosa portretten

 

Jaaroverzicht 3: Grensoverschrijdend gedrag

rosa metoo

 

Jaaroverzicht 4: Feminisme wereldwijd

rosa feminisme wereldwijd