mannendag201719 november is Internationale Mannendag. Deze dag staat in het teken van de discriminaties waar mannen mee te maken krijgen en de bijdrage die mannen kunnen leveren aan een samenleving waarin gelijke kansen centraal staan. Ook aandacht voor de impact die mannelijkheidsnormen, machismo en manbeelden op jongens en mannen kunnen hebben is belangrijk. Het thema voor 2017 is "Celebrate Men & Boys".

"We know that Men’s health is worse than women’s in almost every part of the world. Recent World Health Organization (WHO) data shows that, globally, male life expectancy at birth in 2015 was 69 years; for females, it was 74 years. Women on a worldwide basis live 5 years longer than men. We know that over 95% of work place fatalities are men and that 99% of combat deaths are men."

Waarom Internationale mannendag?

De missie van Internationale mannendag steunt op zes peilers:

 • Promoten van positieve rolmodellen, niet enkel steracteurs en sportmannen maar eenvoudige werkende mannen die goed en eerlijk trachten te leven;
 • Erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, gemeenschap, familie, kinderzorg, huwelijk en het milieu;
 • Aandacht voor gezondheid en welzijn: sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel;
 • Onder de aandacht brengen van discriminatie van mannen: in sociale kringen, sociaal gedrag en verwachtingen, en op juridisch vlak;
 • Verbeteren van genderrelaties en bevorderen van gendergelijkwaardigheid;
 • Een veiliger en beter wereld creëren waar alle mensen in veiligheid kunnen leven en groeien om hun volledig potentieel te bereiken.

Bron afbeedling: http://www.internationalmensday.com/

Seksisme


#MeToo

Ook in het #MeToo-verhaal spelen gendernormen inzake mannelijkheid en man-zijn een rol. Daarnaast zijn niet enkel vrouwen slachtoffer van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Seksueel geweld tegen mannen wordt onderschat en onderbelicht.

1 op de 5 mannen is slachtoffer van geweld. Jammer genoeg is het taboe voor mannen die slachtoffer zijn van partner- of huiselijk geweld groot omdat er wordt uitgegaan van de stereotype dat mannen plegers zijn, ook als ze een klacht indienen tegen mishandeling. De gevolgen van partnergeweld zijn even ernstig voor mannen en vrouwen met depressies, suïcidale gedachten, slaap- en posttraumatische stoornissen tot gevolg. 

Vaderschap

In België heeft de partner (vader en meemoeder) wettelijk recht op tien dagen vaderschapsverlof. Dat ligt ver onder het Europese gemiddelde van 12,5 dagen. Uit een enquête van de Gezinsbond is gebleken dat 93% van de (natuurlijke) moeders en 84 procent van de partners (vaders en meemoeders) het geboorteverlof voor werknemers ‘te kort’ of ‘veel te kort’ vindt. Met een petitie voor uitbreiding van het vaderschapsverlof willen de Gezinsbond en de Vrouwenraad vaders een extra duwtje in de rug geven om tijd te maken voor hun gezin. 

Het huishouden en de zorg voor het kind worden vooral nog gezien als terreinen van de vrouw. Die eenzijdige perceptie zorgt ervoor dat bepaalde voorzieningen nog altijd niet papavriendelijk zijn. vb. Waarom staat de verschoontafel nog vooral in de vrouwentoilet?  

Vrouwen- en mannenberoepen

Ook al wordt er uitgegaan van gelijkse studiekansen voor vrouwen en mannen, leidt dit jammer genoeg niet naar gelijke beroepskansen voor vrouwen en mannen. Ook mannen kunnen afgewezen worden voor een job omwille van hun geslacht en dat ondanks gelijkwaardige competenties en diploma's. Voorbeelden zijn er genoeg. Mannelijke medewerkers zouden niet thuishoren in een lingeriewinkel, mannen zouden te bruut zijn voor een schoonmaakbedrijf of ze zouden niet zorgend genoeg kunnen zijn voor in de crèche,...

 Studiedag "Mannen in beweging"

Vanuit een samenwerking tussen de Provincie Vlaams Brabant en de initiatiefnemers van internationale mannendag is er een studiedag op vrijdag 17 november met als thema “Mannen in beweging”.

“Mannen in beweging. Hoe mannen bijdragen aan een samenleving waar gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan”

Meer informatie: https://internationalemannendag.org/naamgeving/

Hij-kant

Zij-kant doopt voor een dag de vrouwenbeweging om naar Hij-kant. Een man die feminist is, komt immers niet alleen op voor gelijke rechten voor vrouwen, maar behartigt ook zijn eigen belangen. In hun publicatie 'Gezocht: Femanisten', oftewel feminisme door een mannelijke bril heeft Zij-kant de mannelijke visie op gendergelijkheid onderzocht. Wat vinden mannen van gendergelijkheid en van de soms beladen term feminisme? Welke discriminaties ervaren mannen? Wat kan het feminisme voor hen betekenen?

De literatuurstudie en de interviews in deze publicatie tonen aan dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen slachtoffer zijn van achterstellingsmechanismen en vooroordelen, die stevig ingeworteld zijn. Daarom is het nodig het feminisme open te trekken tot een zaak van en voor vrouwen én mannen. Met de term ‘femanisme’ wordt een feminisme geintroduceerd door en voor mannen. Iedereen, zowel mannen als vrouwen, is tenslotte gebaat bij meer gelijkwaardigheid. 

Michael Kimmel - 'Waarom gendergelijkheid goed is voor iedereen - inclusief mannen'

Socioloog Michael Kimmel is één van de toonaangevende onderzoekers en auteurs over mannen en mannelijkheid. Michael Kimmel maakt er een verrassende, grappige, praktische aangelegenheid van om mannen en vrouwen gelijk te behandelen op de werkvloer én thuis. Een win-winsituatie met als resultaat meer mogelijkheden en een gelukkiger leven voor iedereen.

Bekijk zijn spreekmakende TED-talk: http://www.rosavzw.be/site/index.php/gender-in-de-pers/hot-topics/280-tedx-over-vrouwen-en-gender#Kimmel.  

Lees meer

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

PixarAids manhooddisability novelmanhoodactsconceiving

 • Pixar's boy stories: masculinity in a postmodern age / Shannon R. Wooden & Ken Gillam, 2016 - RoSa ex.nr.: GIV2a/0766
 • AIDS and masculinity in the African city: privilege, inequality, and modern manhood / Robert Wyrod, 2016 - RoSa ex.nr.: DIII2g/0019
 • The measure of manliness: disability and masculinity in the Mid-Victorian Novel / Karen Bourrier, 2015 - RoSa ex.nr.: GIV2m/0194
 • Reframing men and boys in policy for gender equality / Institute of Development Studies (IDS), 2016 - RoSa ex.nr.: dd/001385
 • Men teaching children 3-11: dismantling gender barriers / Elizaebth Burn & Simon Pratt-Adams, 2015 - RoSa ex.nr.: DII 3a/0312
 • Male survivors of sexual abuse and assault: their experiences / Susan McDonald & Adamira Tijerino, 2013 - RoSa ex.nr.: dd/001079
 • Conceiving masculinity: male infertility, medicine and identity / Liberty Walther Barnes, 2014 - RoSa ex.nr.: Ck/0100
 • Men speak out: views on gender, sex and power / Shira Tarrant, 2013 - RoSa ex.nr.: 
 • Manhood acts: gender and the practices of domination / Michael Schwalbe, 2014 - RoSa ex.nr.: FII p/0657
 • Men, masculinities and methodologies / Barbara Pini & Bob Pease, 2013 - RoSa ex.nr.: FII p/0634
 • The history of fatherhood in Norway, 1850-2012 / Joren Lorentzen, 2013 - RoSa ex.nr.: DIII2g/0016
 • Studying men and masculinities / David Buchbinder, 2013 - RoSa ex.nr.: FII p/0607
 • Jongens zijn 't: van Pietje Bell tot probleemgeval / Angela Crott, 2013 - RoSa ex.nr.: DII 6a/0092


Zoek in de RoSa-catalogus op trefwoorden: MANNEN / MANNELIJKHEID / MACHISMO / JONGENS / MANNENSTUDIES / MANBEELDEN / MANNENLICHAAM