Vrouwelijke genitale verminking slaat op alle handelingen die vrouwelijke genitalia veranderen of verwonden voor niet-medische redenen. Het is een extreme vorm van discriminatie van vrouwen en meisjes. Het wordt internationaal erkend als een flagrante mensenrechtenschending. Het is een schending van het recht op gezondheid, veiligheid en fysieke integriteit, van het recht om vrij te zijn van foltering en wrede, onmenselijke en vernederende behandeling, en van het recht op leven wanneer de ingreep fataal afloopt.

“Er bestaat geen enkele reden, noch op vlak van ontwikkeling, religie of gezondheid die de besnijdenis en de verminking van een meisje of vrouw rechtvaardigt. Hoewel sommigen zullen beweren dat deze verminking een ‘traditie’ betreft, kunnen we stellen dat slavernij, zogenaamde eerwraak en andere inhumane praktijken met hetzelfde zwakke argument werden verdedigd. Het lange bestaan van een schadelijke praktijk rechtvaardigt niet het voortbestaan ervan. Alle ‘tradities’ die vernederen, ontmenselijken en verwonden zijn een schending van de mensenrechten en moeten actief worden bestreden tot ze ophouden.” 

VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon, 6 februari 2014. - pdf.

 

Feiten en cijfers

End FGM LogoAlgemeen wordt aangenomen dat er vandaag wereldwijd 200 miljoen vrouwen en meisjes een vorm van genitale verminking ondergaan hebben. Volgens het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties UNFPA worden naar schatting elk jaar 3 miljoen meisjes eraan onderworpen. De leeftijd van de slachtiffers valt tussen de kleuterleeftijd en vijftien jaar. Als men zo doorgaat zijn er tegen 2030 nog eens 15 miljoen slachtoffers bijgekomen. Vrouwelijke genitale verminking veroorzaakt ernstige bloedingen, infecties, onvruchtbaarheid en complicaties bij de bevalling, doodgeboren kinderen en moedersterfte.

Bron: International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation, 6 February

 

 Hoewel vrouwelijke genitale verminking sinds meer dan duizend jaar slachtoffers maakt, is aangetoond dat het verminken gestopt kan worden in één generatie. Daarom leiden UNFPA en UNICEF het grootste wereldwijde actieprogramma om de praktijk versneld af te schaffen. De focus ligt momenteel op 17 Afrikaanse landen, maar ze steunen ook regionale en wereldwijde initiatieven. Lees het verslag: 2015 Annual Report of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting. Metrics of Progress, Moments of Change / UNFPA en UNICEF (augustus 2016)

Meer cijfers op de site van UNICEF statistics

Meer weten

RoSa-kwestie:
Geweld > Genitale verminking

RoSa's hete hangijzers:
Nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking (2016)
Internationale dag van nultolerantie tegen vrouweljke genitale verminking (2015)
Internationale Dag tegen VGV (2014)
Genitale verminking: stand van zaken (2013)

Lees ook:

New WHO guidelines to improve care for millions living with female genital mutilation / Wereldgezondheidsorganisatie WHO (16 mei 2016)

Campagnes en acties

End FGM European campaign logoHet Europese Netwerk tegen VGV lanceerde een strategisch plan 2015-2017 om een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking. . Het Europese netwerk tegen VGV is ontstaan uit de Stop VGV-campagne van Amnesty International samen met 15 nationale ngo's uit heel Europa. Het netwerk lanceerde een strategisch plan 2015-2017 om een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking en blijft aandacht vragen voor deze problematiek, dit jaar onder #MyIssueToo.

Meer in de RoSa-bibliotheek

  •  Vrouwelijke genitale verminking: Een aantal mythes onder de loep / Katrien De Koster (e.a.), 2016 - (RoSa-exemplaarnr. Cf/0281)
  • De tweede helft: tijd voor een nieuw feminisme / Assita Kanko, 2015 - (RoSa-exemplaarnr. FIIa/1138)
  • Blijf van mijn lijfje: verhalen over genitale verminking van meisjes / Annemie Struyf, 2014 (RoSa-exemplaarnr. Ca/0640) 
  • Parce que tu es une fille: histoire d'une vie excisée / Assita Kanko, 2014 (RoSa-exemplaarnr. Ca/0638) 
  • Trop de souffrance: mutilations génitales féminines et asile dans l'union Européenne / UNHCR, 2013 (RoSa-exemplaarnr. Cj/0013)