Sinds 2012 staat 11 oktober voor de Verenigde Naties in het teken van de meisjes. De dag kreeg de naam International Day of the Girl Child ofwel Wereldmeisjesdag. Op deze dag wordt er erkenning gevraagd voor de rechten van meisjes en extra aandacht voor discriminaties waar ze wereldwijd nog steeds mee geconfronteerd worden enkel en alleen omdat ze meisjes zijn.

Volgens cijfers van UN Women:

 • krijgt 1/3 van de vrouwen en meisjes minstens éénmaal in hun leven te maken met mishandeling
 • gebeurt meer dan de helft van de gevallen van seksuele mishandeling met meisjes onder 16 jaar
 • waren 1/3 van de meisjes die nu 20-24 jaar zijn, reeds getrouwd voor ze de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt

The Power of the Adolescent Girl: Vision for 2030

UNICEF Image: Smiling school girls raise their hands to the camera. Terwijl Wereldmeisjesdag 2013 in het teken stond van onderwijs voor meisjes, en de editie van 2014 het thema 'stop geweld tegen meisjes' centraal zette, focust de dag in 2015 volledig op de kracht van meisjes in de puberteit, met de blik gericht op het jaar 2030.

Waarom dit thema?

Nu de internationale gemeenschap een globale beoordeling doet van de progressie gemaakt onder de Millennium Development Goals (MDGs) en zich ook richt op de toekomst door nieuwe doelstellingen te verwoorden, sluit ook Wereldmeisjesdag zich hierbij aan. De nieuwe doelstellingen zouden tegen 2030 gehaald moeten worden, vandaar de "Vision for 2030" in het thema. Daarnaast hebben de meisjes die aan de start van de MDG's (2000) geboren zijn nu de puberteit bereikt en zullen zij die nu worden geboren puber zijn op het moment dat ook de nieuwe deadline bereikt is. Op een cruciaal moment als dit, het jaar 2015, waarop gereflecteerd wordt over verwezenlijkingen van de afgelopen 15 jaar en ook nieuwe doelstellingen (Sustainable Development Goals (SDG's)) naar voor worden geschoven, acht de internationale gemeenschap de tijd rijp voor een focus op de sociale, economische en politieke investering in de kracht van pubermeisjes wereldwijd. Zij zijn - of liever: kunnen zijn - fundamenteel in het doorbreken van de intergenerationele doorgave van armoede, geweld, uitsluiting en discriminatie. Zonder hun bijdrage en inzet kan er met andere woorden van duurzame ontwikkeling geen sprake zijn.

De voorbije jaren is heel wat progressie gemaakt in het verbeteren van de levens van jonge meisjes. 2015 brengt ons meer meisjes dan ooit die:

 • ingeschreven zijn in het basisonderwijs
 • noodzakelijke vaccinaties krijgen
 • beschermt zijn tegen gezondheids- voedingsproblemen

Tegenover deze grote positieve stappen in het welzijn van jonge meisjes, staat de realiteit van pubermeisjes anno 2015. De investeringen in het wegwerken van problemen waarmee meisjes vanaf het secundair onderwijs te maken krijgen, blijven beperkt. We hebben het dan onder meer over: 

 • kwaliteitsvol secundair onderwijs
 • kwaliteitsvol hoger onderwijs
 • het vermijden van een kindhuwelijk
 • informatieverstrekking en hulpverlening m.b.t. puberteit & reproductieve gezondhei
 • bescherming tegen ongewenste zwangerschap, seksueel overdraagbare aandoeningen en geweld & mishandeling

De VN roept op om...

 • te investeren in kwaliteitsvol hoger onderwijs - focus op skills, training, toegang tot technologie en andere leerinitiatieven die meisjes effectief voorbereiden op hun latere leven, jobs en ook aandacht hebben voor leiderschapsskills en verantwoordelijkheden.
 • te investeren in gezondheid en voeding die gepast zijn voor de puberteit - daartoe behoort ook: puberteitseducatie, seksuele en reproductieve gezondheidseducatie en informatie & hulpverlening m.b.t. zaken als menstruatie en reproductieve gezondheid. 
 • nultolerantie ten opzichte van fysiek, mentaal en seksueel geweld te promoten. 
 • sociale, economische en politieke mechanismen te implementeren die praktijken als kindhuwelijken en vrouwelijke genitale verminking bestrijden. 
 • te investeren in het opbouwen en uitwerken van sociale en publieke ruimtes die de engagement, creativiteit en talenten van jonge meisjes ondersteunen.
 • genderresponsieve wetgeving en beleid te promoten.


When girls do better

Meer Weten?

In het nieuws

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

braveMorePowertoHer webBIAAG-Report-2014

 • Brave girls: raising young women with passion and purpose to become powerful leaders / S. Radin & L. Goldman, 2015 - RoSa ex.nr.: DII 2f/0039
 • More Power to Her: How Empowering Girls Can End Child Marriage / Ann Warner (e.a.), 2014 - RoSa exemplaarnummer: dd/000589
 • Raising The Global Ambition for Girls' Education / R. Winthrop & E. McGivney, 2014 - RoSa exemplaarnummer: dd/000622
 • Because I am a girl: Africa report 2014: enhancing the power of girls: in society - in economy - in leadership / K. Helmore, 2014 - RoSa ex.nr.: P 8/0726
 • The Global Early Adolescent Study: a case statement / R. W. Blum & A. Kagesten, 2014 - RoSa exemplaarnummer: dd/000561
 • The Need for Quality Sexual and Reproductive Health Education to Address Barriers to Girls’ Educational Outcomes in South Africa / R. Moletsane, 2014 - RoSa ex.nr.: dd/000619
 • The right of conflict-affected women and adolescents to sexual, and reproductive health / Marleen Bosmans - RoSa ex.nr.: Cc/0152

Opzoeken in de online catalogus doe je best onder (een combinatie van) volgende trefwoorden: MEISJES, JONGEREN, PUBERTEIT, EMPOWERMENT, INTERNATIONAAL, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, DUURZAME ONTWIKKELING, ...