Kritische doorlichting

Logo Peking conferentieVan 1 tot 12 maart 2010 organiseert de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) haar 54ste zitting in New York. Op de agenda staat een grondige evaluatie van de vorderingen die gemaakt zijn 15 jaar na de wereldvrouwenconferentie in Beijing (1995). De congresgangers gaan na in hoever de Verklaring en het Beijing Actieplatform in de praktijk zijn gebracht en wat er gerealiseerd werd van de VN-besluiten op de 23ste speciale zitting van de Algemene Vergadering (2000). 

Het accent zal liggen op het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken, op het wegwerken van resterende obstakels en het aanpakken van nieuwe uitdagingen. Het is ook de bedoeling na te gaan hoe de implementatie van het Actieplatvorm bijdraagt aan het behalen van de millenniumdoelstellingen .

Meer weten 

Unifem: volg de 54ste sessie van de CSW 

RoSa site:

RoSa bibliotheek:

Doorzoek de RoSa online catalogus met als trefwoorden:

VN / VN-VERDRAGEN / VROUWENRECHTEN / VROUWENCONFERENTIES / VROUWENORGANISATIES / CSW / CEDAW / HISTORISCH