Een tweede editie wegens groot succes! Vorig jaar organiseerde het Collecti.e.f 8 maars de eerste officiële, Belgische vrouwenstaking op Internationale Vrouwendag om voortdurende ongelijkheid aan te klagen. Op vrijdag 8 maart 2019 legden vrouwen over heel België massaal het werk neer: niet alleen het betaalde werk, maar ook het onbetaalde, onzichtbare werk, zoals zorg, opvoeding en het huishouden.

Dit jaar wordt de tweede nationale vrouwenstaking georganiseerd om aan te tonen dat, wanneer vrouwen het werk neerleggen, de wereld stilvalt. Omdat Vrouwendag dit jaar op een zondag valt, duurt de staking dit jaar tot en met maandag om het economische belang van vrouwen uit verschillende sectoren zichtbaar te maken.

Als kenniscentrum gender en feminisme steunt RoSa vzw de actie. Zowel de bibliotheek als het kantoor blijven gesloten op maandag 9 maart 2020. Op dinsdag 10 maart hervatten we met vernieuwde, goede moed het werk en verwelkomen we je graag weer in onze bibliotheek.

Meer over de Vrouwenstaking

Vrouwenstaking 2020

beeld van Collecti.e.f 8 maars

Het initiatief en de organisatie van de vrouwenstaking is te danken aan het Collecti.e.f 8 maars dat bestaat uit een honderdtal Belgische feministen. Zij roepen alle vrouwen* op om op 8 maart niet alleen het betaalde werk maar ook al hun andere gebruikelijke (zorg)taken neer te leggen. Daarnaast worden studenten opgeroepen om de studies te staken en wordt iedereen aangemoedigd om gedurende de tweedaagse staking niets te kopen. Zo wijzen de stakende vrouwen op hun essentiële bijdrage om de maatschappij draaiende te houden. Het Collecti.e.f vindt haar inspiratie in de Spaanse vrouwenstaking van 2018 die maar liefst vijf miljoen vrouwen op de been wist te brengen en zo de geschiedenis in gaat als een van de grootste vrouwenstakingen die Europa gekend heeft.

*Het Collecti.e.f bedoelt hiermee alle personen die zichzelf herkennen in de vrouwelijke identiteit en/of doorgaans gepercipieerd worden als vrouw. Het Collecti.e.f roept in haar inclusiviteitsmanifest op zich open en verwelkomend op te stellen tegenover veelheid aan identiteiten die achter het woord ‘vrouwen’ schuilgaan.

Het eisenpakket

Net zoals vorig jaar is de staking georganiseerd rond vier centrale pijlers: het staken van betaalde arbeid - het staken van huishoudelijke arbeid, opvoeding en zorg – het staken van studies – het staken van consumptie door niets te kopen gedurende twee dagen. De concrete eisen hebben onder meer betrekking op georganiseerde economische onzekerheid, loonongelijkheid, lage pensioenen, gebrek aan toegankelijke crèches, tehuizen en opvang- en verzorgingscentra, laag of onbetaald (huishoudelijk) werk, migratiebeleid dat vrouwen in gevaar brengt, alle vormen van discriminatie, seksistische stereotypering, bemoeienis met vrouwenlichamen, problemen bij de toegang tot gezondheidszorg, fysiek en psychologisch geweld en femicide.

“Het doel is om zowel een stevige als een voldoende brede basis van eisen te bieden om elke groep en collectief in staat te stellen zich deze op zijn eigen manier toe te eigenen. Laten we onze geliefden mobiliseren, acties organiseren, samen handelen om deze verlangens met al onze kracht uit te dragen!”

Collecti.e.f 8 maars

Wil je zelf ook deelnemen aan de Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s Strike 2020 op zondag 8 en maandag 9 maart, maar weet je nog niet goed hoe? We lijsten een aantal opties voor je op om je engagement te tonen. Op de website van Collecti.e.f 8 maars vindt je een overzicht van de verschillende activiteiten en acties. Ook via sociale media kan je, onder meer via het kanaal van RoSa, volgen wat er allemaal op til staat.

Meer lezen op rosavzw.be

In de pers