The Truth about Girls and Boys: Challenging Toxic Stereotypes About Our Children -  Caryl Rivers en Rosalind C. Barnett

The Truth about Girls and Boys: Challenging Toxic Stereotypes About Our Children.
Caryl Rivers en Rosalind C. Barnett
Columbia University Press, New York, 2011.
RoSa exemplaarnummer:FII p/0587.

RoSa bespreekt The Truth about Girls and Boys

The Truth about Girls and Boys is opgedragen aan de kleinkinderen van de auteurs: […] who will reap the benefits of growing up in a world where their individual strengths, and not their gender, will shape their futures.

Om dit mogelijk te maken moeten er een aantal hardnekkig misverstanden de wereld uit geholpen worden. En dat is precies de opzet van dit boek. Het is een oproep aan ouders, opvoeders en leerkrachten om voor eens en altijd komaf te maken met de “toxic stereotypes” waarmee we onze kinderen omringen.

Afgaande op populaire media lijkt het alsof er een algemene wetenschappelijke consensus bestaat dat jongens en meisjes fundamenteel anders zijn vanaf de geboorte. En dat deze “aangeboren” verschillen grote gevolgen hebben voor de manier waarop jongens en meisjes presteren, spelen, communiceren en (levens)keuzes maken. Deze pseudowetenschap vindt zijn weg in de klaslokalen en in de hoofden van heel wat onderwijzers, opvoeders en pedagogen. Deze zogezegde wetenschappelijke consensus is de ’toxic message’ waarvan sprake in de titel.

Ironisch genoeg is de wetenschappelijke consensus precies het omgekeerde. Wanneer je alle wetenschappelijk onderzoek hierover samenlegt, is slechts één grote conclusie mogelijk, zo ontdekten de auteurs. Er zijn veel meer gelijkenissen tussen jongens en meisjes dan verschillen. Bovendien zijn er enorm grote verschillen tussen jongens en meisjes onderling. Geslacht is met andere woorden geen goeie indicator om iets te zeggen over de mogelijkheden van een individu.

In begrijpelijke taal en met overtuigende argumenten ontkrachten Rivers en Barnett een heel aantal mythes. Elk hoofdstuk kaart een verschillend thema aan (aangeboren verschillen, wiskundige en verbale competenties, speelgoedvoorkeuren, agressieve en zorgende reflexen, het klaslokaal, zin en onzin van seksesegregatie) en deconstrueert vakkundig de populaire misverstanden. Hun betoog maakt pijnlijk duidelijk hoezeer meisjes en jongens vandaag meer dan ooit gemodelleerd worden naar stereotiepe genderverwachtingen. Een fenomeen waar vandaag ook jongens heel erg onder gebukt gaan, zo weten Rivers en Barnett. Ronduit alarmerend is het feit dat het antwoord op het schools onderpresteren van jongens vooral gezocht wordt in strategieën die de genderstereotypen nog lijken te versterken.

 Out of this crucible of alarm, a particular image of the 'typical' boy has emerged in many media reports: he's unable to focus, can't sit still, hates to read, acts up in class, loves sports and video games, and gets in trouble a lot. Indeed, such boys do exist -- it has long been established that boys suffer more from attention deficit disorder than girls do -- and they need all the help they can get. But research shows that this picture does not reflect the typical boy. Boys, in fact, are as different from one another as they are from girls. Nonetheless, some are advocating boys-only classrooms in which boys would be taught in boot-camp fashion (p.78).

Rivers en Barnett zijn lang niet de eerste die de populaire mars-venustheorieën proberen te counteren met wetenschappelijke feiten. Cordelia Fine’s Delusions of gender, Lise Eliots’ Pink Brain, Blue Brain en dichter bij ons Asha Ten Broecke’s Het Idee M/V, om maar enkele uitstekende voorbeelden te noemen. Zij roepen allemaal hard dat er geen wetenschappelijke grond bestaat voor die hardnekkige blauw-roze stereotypen. Wie zich al een beetje ingelezen heeft in dit onderwerp zal in The Truth about Girls and Boys dan ook geen nieuwe zaken lezen. Voor hen is het boek ook niet bedoeld. Geef het door aan opa’s en oma’s, die ene vriend, tantes, je buurman , de directeur van de buurtschool en de juf. Als eerste kennismaking met het onderwerp is dit boek een aanrader. Gedegen maar zonder zich te verliezen in wetenschappelijke uitweidingen. Een goeie Nederlandse vertaling van dit boek lijkt ons dan ook een uitstekend plan. Iemand?